دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ , ۲۱:۱۰:۱۱ به وقت تهران
 
منصور رهسپار
نظری بر شکست تجربۀ شوروی در صدمین سالگرد انقلاب اکتبر
چهارشنبه, ۲۶ام مهر, ۱۳۹۶

انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه و یاهرجنبش وحرکت اجتماعی عدالتخوانه ای را،میتوان از دوجنبه بیرونی ودرونی مورد بررسی قرارداد. جنبۀ بیرونی انقلاب اکتبرعبارت بود ازتجلی عدالتخواهی آن درمصاف با هردو نظام استثمارگرانۀ فئودالیسم و سرمایه داری موجود درروسیۀ آنزمان. دراینمورد وجه مشخصه وخصلت نمای انقلاب اکتبرهمان آرمان و اهدافی بودند که پیشآروی آن قرارداشتند. از این […]هدف از برگزاری رفزراندم در کردستان چیست؟
جمعه, ۱۶ام تیر, ۱۳۹۶

منصور رهسپار این روزها مسعود بارزانی باهمدستی تعدادی از رهبران دیگراحزاب موجود درکردستان باشور، فراخوان برگذاری رفراندمی که قرار است درچند ماه آینده صورت گیرد،را داده است. طبق اظهار خود آنها رفراندم مورد نظر الزام آورنیست وآنها ملزم به اجرای نتیجۀ آرای مردم نیستند. لذا مردم ازهدفی که فراخوان دهندگان رفراندم تعقیب میکنند،بی اطلاع هستند […]انتشار مباحث«کنگرۀ اول کومەله» احساسات چه کسانی راجریحه دار میکند؟
شنبه, ۲۱ام فروردین, ۱۳۹۵

انتشار مباحث«کنگرۀ اول کومەله» احساسات چه کسانی راجریحه دار میکند؟ 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com