شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ , ۲۰:۱۷:۵۹ به وقت تهران
 
نشریه علیه سرمایه
طی یک ماه اخیر ۹ کارگر کولبر با گلولۀ مزدوران مرزبان دولت اسلامی سرمایه در ایران کشته شده اند.
جمعه, ۱۷ام شهریور, ۱۳۹۶

کولبران در جهنم سرمایه داری ایران نفرین شده ترین آحاد طبفۀ کارگر هستند. افراد فرومانده و گرسنه و آواره و بدون سرپناهی که قادر به فروش نیروی کار خود هم نیستند. هیچ سرمایه داری خریدار نیروی کار آنان حتی به نازل ترین بها نیست. کولبری به شیوه بردگان اسیر دوران برده داری، تنها کاری است […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com