شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ , ۲۲:۰۵:۲۰ به وقت تهران
 
مژده کامکاری
تاملاتی بر تانوانی سازمانی اشکال کهنه در آوردگاه مسایل نو
شنبه, ۹ام خرداد, ۱۳۹۴

در آزمونی تاریخ، در سی و اندی سال پیش و پس از غوغاهای بسیار، طبقه‌ی کارگر ایران نتوانست دریابد که آن چه برای سرمایه در شکل شوراهای اسلامی کار در زیر چتر حمایت‌های سیاسی دولت جمهوری اسلامی مفید بود، برای او نمی‌توانست چیزی جز بردگی بیشتر، فقر و فلاکت افزونتر و از هم گسیختگی سازمانی […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com