شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ , ۲۰:۲۳:۵۴ به وقت تهران
 
مریم افراسیابپور
مریم افراسیابپور: در گرامیداشت رفیق و دوست عزیزم زهرا کرمی
چهارشنبه, ۲ام دی, ۱۳۹۴

با کمال تاسف امروز خبر مرگ دوست دیرینه ام زهرا کرمی را دریافت کردم. غمی سنگین برقلبم نشست. یاد آوری دورانی ازهمسایگی با زهرا و خانواده اش، خاطره فعالیت در جنگ و مقاومت ۲۴ روزه ی سنندج و نبرد قهرمانانه مبارزین چپ و آزادیخواه در تقابل با وحشیگری حکومت اسلامی تازه به تخت نشسته. اینها […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com