شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ , ۲۰:۲۵:۲۸ به وقت تهران
 
محمودبهشتی لنگرودی
جناب محجوب، وقت تنگ است
چهارشنبه, ۹ام تیر, ۱۳۹۵

 همین چند ماه پیش، با جمعی از خانواده های همکاران زندانی به مجلس رفتیم و با چند تن از نماینده ها، راجع به پرونده ی فعالان صنفی و احکام ناعادلانه ای که برایشان صادر شده بود صحبت می کردیم و از ایشان کمک می خواستیم. عمدتا برخوردها خوب بود و ابراز همدردی می کردند، اگرچه […]شاید فردا دیر باشد
یکشنبه, ۱۶ام خرداد, ۱۳۹۵

 جعفر عظیم زاده را یک بار، آن هم فقط به مدت چند دقیقه دربند هشت زندان اوین دیدم. درهیجد همین روز از سومین اعتصاب غذای خود بودم و دادیار ناظر بر زندان به بند هشت آمده بود و بازندانیان سیاسی این بند سرگرم گفت و گو بود. درادامه مر اهم ازبند هفت خواسته بود و […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com