شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ , ۲۰:۲۴:۱۳ به وقت تهران
 
محمد کاظمی
درسهایی از انقلاب فوریه سال ۱۹۱۷ برای انقلاب آینده ایران
چهارشنبه, ۲۶ام آبان, ۱۳۹۵

شاید بارها شنیده ایم که بلشویک ها قبل از انقلاب فوریه نفوذ کمی درمیان کارگران و دهقانان داشتند واینکه در دوران انقلاب رشد بیسابقه ای کردند. وشاید این گفته لنین را بارها به همدیگر متذکر شده ایم که  انقلاب  به تمام مردم درسھای غنی و ارزشمندی در فاصلۀ زمانی کوتاه می آموزد واینکه فراگیری میلیونھا […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com