شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ , ۲۲:۲۵:۲۹ به وقت تهران
 
محسن ثقفي
تبليغ انديشه راديكال چپ
سه شنبه, ۲۹ام اردیبهشت, ۱۳۹۴

محسن ثقفي به گمانم که باید از محمد قوچانی و دستگاه عریض و طویل پشت سرش ممنون بود. او دارد کاری میکند که خود چپ ها بنابر مقتضیات حال حاضر ایران نمیتوانند یا از انجامش عاجزند. 1- شماره هایی از اندیشه پویا و مهرنامه به مبحثی از تاریخ معاصر ایران اختصاص یافته و با نظریاتی […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com