شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ , ۲۲:۱۳:۳۶ به وقت تهران
 
مجید تمجیدی
مگر محمود صالحی چه کار کرده است؟
شنبه, ۲۰ام آبان, ۱۳۹۶

مجید تمجیدی با دیدن عکس “محمود صالحی در زنجیر” با قلبی گرفته و با خشمی فرو خورده یاد یک خاطره از زنده یاد یدالله خسروشاهی، از رهبران سرشناس جنبش کارگری، افتادم. چند سال پیش در یک زمستان خیلی سرد سوئد قرار بود یدالله بیاید خانه ما. با هواپیمای ارزان رایان ایر از لندن به سوئد […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com