دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ , ۲۱:۱۶:۰۴ به وقت تهران
 
مجید آذری
در همه جا دیوار برلین، دیوار سرمایه داری
پنج شنبه, ۲ام مهر, ۱۳۹۴

کمونیسم بنا به تعریف یعنی بر داشتن مرزها، یعنی از بین رفتن کشورها، یعنی برداشتن دیوارها بین مردم وهمه مردم در جهان، یعنی آزادی وبرابری همه انسانها. در آلمان شرقی، کمونیست بورژوازی دیواری بطول ۱۴۰ کیلومتر بر قرار کرد تا انسانهایی که هزاران سال هم خون ، هم خانواده وهمشهری بودند را از هم جدا […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com