دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ , ۲۱:۴۰:۴۵ به وقت تهران
 
قاسم رفعت
مفهوم کمونیزم بعنوان یک ساختار (نظام) اجتماعی
شنبه, ۱۴ام شهریور, ۱۳۹۴

مفهوم کمونیسم تاریخچه‌ای بسیار طولانی دارد و در واقع قصد این متن کوتاه تعریف واژه کمونیزم نیست بلکه بیشترتوضیح مفهوم جوهری کمونیزم را مد نظر دارد، چونکه متفکرین انالیزور این ساختار اجتماعی نه اینکه انرا موشکافانه توضیح داده بلکه الزام انرا هم ثابت کرده اند. اشکال اولیه سازمان‌های اجتماعی انسانی در مکتب مارکسیسم به کمون […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com