شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ , ۲۰:۳۴:۵۴ به وقت تهران
 
فایق شسهواری
فایق شهسواری: جنایت تاریخی رژیم در روستای “تازآباد” دیواندرە
یکشنبه, ۲۷ام اردیبهشت, ۱۳۹۴

صبحگاهی بود در اواسط سال ۱۳٥۹. حکومت نوپاگرفتە فاشیستی اسلامی برای ثبات خود، وحشیانەترین متد را دررواج رعب و وحشت در میان مردم بکار می برد. در چنین صبحگاهی و آن دم کە، مردم آبادی “تازاباد كەول” واقع در منطقە سارال ، كه تازە روز را شروع کردە بودند، مورد هجوم جانیان اسلامی قرار گرفتند. […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com