شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ , ۲۲:۲۱:۳۵ به وقت تهران
 
علی پیچگاه
نگاهی کوتاه به مبارزات کارگران صنعت نفت در مقطع انقلاب بهمن
یکشنبه, ۱۶ام مهر, ۱۳۹۶

علی پیچگاه پیشگفتار : متن حاضر نوشتۀ پرولتر قدیمی کارگر شرکت نفت ایران علی پیچگاه زیر عنوان «نگاهی کوتاه به مبارزات کارگران صنعت نفت در مقطع انقلاب بهمن» است که از خاطرات دوران پیشا انقلاب و اعتصابات و تظاهرات کارگران شرکت نفت ایران حکایت می کند. اگر بپرسید که ادبیات پرولتاریائی ایران شبیه چه چیزی […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com