شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ , ۲۰:۱۹:۵۴ به وقت تهران
 
علی برومند
بررسی کوتاهی از وضعیت موجود مبارزه ی طبقاتی درآلمان وبخشی از اروپا
دوشنبه, ۲۷ام آذر, ۱۳۹۶

علی برومند  سرمایه جهانی با کمک رفرمیست ها توانسته است سیستم پارلمانتاریستی ودولت را که حاظ حقوق سیاسی واقتصادی سرمایه داران است چنان درافکاراکثر کارگران ومزد بگیران جا بیندازد، در شرایط کنونی در اروپا، بخش زیادی از طبقه ی کارگر به مجلس ویا پارلمان وفا دار و باور دارند، هرچند بیش از ۴۵ درصد ازمردم […]روند دوران گذارجنبش کارگری ایران به اعتلای انقلابی
جمعه, ۲۶ام آبان, ۱۳۹۶

در دوسال گذشته طبقه ی کارگرومزد بگیران ضد سرمایه ی ایران با تعرض به سرمایه در عرصه ی  جامعه قدم به قدم از پلکان اعتلای انقلابی با لا می روند ومی رود که موجودیت خودرا بعنوان یک طبقه ی انقلابی در برابر سیستم پوسیده ی سرمایه داری درایران وجهان عملی کند. شیوه ویا نحوه ی […]داستان واقعی آگاهی و مبارزه ی طبقاتی , تبادل نظر با همکاران درباره ی آگاهی ومبارزه ی طبقاتی(بخش نخست)
چهارشنبه, ۱۴ام تیر, ۱۳۹۶

علی برومند بحث وجدل ما هشت نفرهمکاران ادامه یافت. ومن برای آسان وساده شدن پیش برد جدلمان، همه ی اسامی را نام نمی برم. بحث وتبادل نظر امروز ما معتمدین کارگران، بعد از چند جدل شکل گرفت و ادامه یافت.  در نتیجه ما بر آن شدیم، که هر سه ماه یک بار خارج از کارخانه […]تغییردر نسبت ترکیب ارگا نیک سرمایه وتاثیرآن بروضعیت طبقه ی کارگر
سه شنبه, ۱۶ام شهریور, ۱۳۹۵

اساسا بحرانهای دوره ای وعمومی سرمایه داری با بهم خوردن مناسبات بین کار زنده وسرمایه بوجود می آید. از کار زنده کار لازم برای تامین زندگی کارگر وکار اضافی، ساعات کاری است، که به کارگر مولد و نا مولد پرداخت نشده، بلکه به جیب سرمایه داران سرازیر می شود. شدت وکم شدن فاصله ی زمان […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com