شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ , ۲۲:۲۴:۳۱ به وقت تهران
 
عليرضا شافعى
کودکان کار در ایران
دوشنبه, ۳۰ام فروردین, ۱۳۹۵

کودکان کار شامل کودکانى است که بَنا بر اجبار ، پیش از رسیدن به سن قانونىِ کار ، وارد بازار کار مى شوند و کار زود رَس آنها مانع رشد طبیعى ، اجتماعى و روانى و جسمانى آنها شده است . روز ٢٢ خرداد ماه هر سال برابر با ١٢ ژوئن در تمام کشورهاى جهان […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com