دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ , ۲۱:۱۵:۱۸ به وقت تهران
 
عباس سمیعی
کارخانۀ « چسب هِل » واقعیت زندۀ سراسر روابط « کار و سرمایه» در ایران
جمعه, ۱۷ام شهریور, ۱۳۹۶

روبط کار در کارخانۀ «چسب هل» نماد نظام بردگی و کسب فوق سود و ارزش اضافی از کارگران در شرایط کنونی ایران است. در اینمورد چند گفتار منتشر شده، فعال ضد سرمایه داری، عباس شهرابی‌فراهانی و فعال مدنی محمد رضا نیکفر و فعال سوسیالیستی فروغ اسدپور از آن جمله اند. من بیشتر اساس همان گفتار […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com