شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ , ۲۱:۵۸:۱۹ به وقت تهران
 
صدیق جهانی
 آیا پایەهای رژیم در موقعیت لرزان قرار دارد؟ (۴ و پایانی)
چهارشنبه, ۶ام دی, ۱۳۹۶

صدیق جهانی ٣٩ سال پیش، حکومت پهلوی توسط مردم آزاده و کارگران سرنگون شد و مشتی مرتجع با سرکوب خونین انقلاب کارگران و مردم را مصادره کردە و حاکمیت جامعه را به دست خود گرفتند. در سال‌های نخست انقلاب که مبارزات هنوز شکل علنی داشت، ناگهان جنگی خانمان‌سوز را به راه انداختند تا بلکە از […]آیا پایەهای رژیم اسلامی ایران در موقعیت لرزان قرار دارد؟ (٣)
سه شنبه, ۲۸ام آذر, ۱۳۹۶

صدیق جهانی با آمدن “ترامپ” و افزایش تنش در خاورمیانە و مخصوصا با بالا گرفتن جدال لفظی با رژیم اسلامی ایران، خون جدیدی در رگ‌های جریانات دست راستی بە گردش افتاد و سپس بادکنک وار بەگونەای به حرکت در آمدند کە گویا زمینە حملە قریب‌الوقع آمریکا و شرکا بە ایران، آغاز شدە و در اوج […]آیا پایەهای رژیم در موقعیت لرزان قرار دارد؟ (٢)
یکشنبه, ۲۶ام آذر, ۱۳۹۶

صدیق جهانی نارضایتی پراکندە و خودجوش، سراسر ایران را فرا گرفتە و با وجود تشدید فضای سرکوب و بازداشت‌های گستردە فعالین کارگری و سیاسی، هر روز بەشکلی خود را نمایان می‌کند. در بطن اوضاع بغرنج کنونی، حضور  فعال جریانی برابری‌طلب، سازمان‌دە و مورد اعتماد کە اعتراضات جاری را از پراکندگی بیرون بیاورد، چشم‌گیر نیست. چپ […]آیا پایەهای رژیم اسلامی ایران لرزان است؟!
چهارشنبه, ۲۲ام آذر, ۱۳۹۶

صدیق جهانی برای اولین بار، بحث «لرزان» را اوائل سال ۵٩ شنیدم. بر مبنایی تئوری فوق، فرض من و تقریبآ همەی فعالین پیشرو آن زمان، این بود کە مردم زورگویی و حقەبازی آخوندها را نمی‌پذیرند و بدین خاطر، چشم بە انتظار رخ دادن معجزەای بودیم. اما در جریان جنگ ٢۴ روزە سنندج و سکوت مرگ […]از گفتگوهای کارگری گزارشگران – جنبش کارگری در ایران: ضعف ها و قوت ها گفتگو با صدیق جهانی- متن کامل
شنبه, ۴ام آذر, ۱۳۹۶

دستگیری دوباره محمود صالحی فعال کارگری شناخته شده که سالیان دراز رنج و محرومیت و زندان و شکنجه را بر دوش کشید تا از حقوق محرومان و هم زنجیران خود دفاع کند, انگیزه این گفتگوهاست. روشنی افکندن بر نقاط کور و ضعف های جنبش میلیونی کارگران ایران برای دستیابی به  ابتدائی ترین حقوق انسانی خویش […]از گفتگوهای کارگری گزارشگران – جنبش کارگری در ایران: ضعف ها و قوت ها – گفتگو با صدیق جهانی بخش اول
چهارشنبه, ۱ام آذر, ۱۳۹۶

دستگیری دوباره محمود صالحی فعال کارگری شناخته شده که سالیان دراز رنج و محرومیت و زندان و شکنجه را بر دوش کشید تا از حقوق محرومان و هم زنجیران خود دفاع کند, انگیزه این گفتگوهاست. روشنی افکندن بر نقاط کور و ضعف های جنبش میلیونی کارگران ایران برای دستیابی به  ابتدائی ترین حقوق انسانی خویش […]گفتگوهای گزارشگران درباره تحولات سیاسی در کشورعراق و اقلیم کردستان: گفتگو با صدیق جهانی
سه شنبه, ۲۳ام آبان, ۱۳۹۶

فروپاشی نیمی از ارتش عراق و طولانی شدن جنگ با داعش، دست احزاب ناسیونالیستی کردستان را باز کرد کە در کمال آرامش در بازار جهانی بە فروش نفت و گاز بپردازند. این نیمچە بازار، نهایتآ دست برخی از کشورها را باز کرد کە از طرفی در اربیل و سلیمانە دفتر نمایندگی دایر و از سوی […]در دفاع از حق تعین سرنوشت و نگاهی بە احزاب ناسیونالیستی!
جمعه, ۲۷ام مرداد, ۱۳۹۶

 آغاز سخن یکی از سازو کارهای مورد استفاده در دنیای سرمایەداری، همەپرسی و بە اصطلاح مراجعە به آرای عمومی مردم و کسب نظر آنها در باره لزوم و یا عدم لزوم آن چە است کە ساکنان جامعە بعنوان یک نیاز سیاسی و اجتماعی مطالبە می کنند. هدف از این نوشتە، بررسی واژەهای گوناگون رفاندم و […]تن فروش کیست و چرا تن خود را می فروشد؟
شنبه, ۱۶ام بهمن, ۱۳۹۵

صدیق جهانی همەی ما بر این واقعیت واقفیم کە تن فروشی یکی از آسیب های نظام سرمایەداری است. متاسفانە بخاطر نبودن فرهنگ و ادبیاتی پیشرو و غالب در سطح جامعە، عموم مردم بە ریشەهای این آسیب اجتماعی (تن فروشی) کمتر فکر می کنند. بەهمین دلیل، خیلی ها از فرهنگ و ادبیات ارتجاعی دنبالە روی می […]مختصری پیرامون معضلات جنبش کارگری و کمونیستی
پنج شنبه, ۳۰ام اردیبهشت, ۱۳۹۵

صدیق جهانی همە بر این واقعیت واقفیم کە در مورد کمونیسم، تعابیر یک‌سانی وجود ندارد. این تفاوت‌ها در حالی جریان دارد کە کمونیسم تنها بر یک نگرش معین استوار است. در این رابطە، خیلی‌ها پرسیدە و کماکان می‌پرسند، اگر واقعا سوسیالیسم تنها یک تفکر اجتماعی است، پس این همە کج فهمی ناشی از چیست؟ و […]جامعە کردستان و جایگاە مبارزە مسلحانە
یکشنبه, ۱۹ام اردیبهشت, ۱۳۹۵

صدیق جهانی تا قبل از انقلاب ١٣۵٧، قضیە بە‌این صورت در اذهان عمومی شکل گرفتە بود کە در جنبش انقلابی کردستان، مبارزە تنها مسلحانە است. اگر چە کارگران و زحمت‌کشان زیادی در این جنبش حضور داشتند، اما استراتژی آن، از زاویە منافع آن‌ها، تدوین نشدە بود. ریشە اصلی این مشکل، از این‌جا نشات گرفتە و […]گرامی باد اول ماه مه، روزِ اتحاد و همبستگی جهانی کارگر!
سه شنبه, ۷ام اردیبهشت, ۱۳۹۵

به استقبال برگزاری با شکوە اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت)، روز جهانی طبقه کارگر می رویم. از این روز تاریخی، سال های زیادی می گذرد. با سپری شدن این همە سال، نە تنها ویژگی این روز بە فراموشی سپردە نشدە بلکە هر روز کە از مبارزات کارگران آمریکا می گذرد، اهمیت تاریخی اش، بە گونەی […]1 2
 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com