شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ , ۲۲:۱۲:۴۴ به وقت تهران
 
سعید امیری
نظر مارکس در مورد چیستی سوسیالیسم و کمونیسم ( تکمیل شده)
دوشنبه, ۱۲ام مهر, ۱۳۹۵

مارکس در ایدئولوژی آلمانی می گوید : « برای ما کمونیسم وضعی نیست که می بایست برقرار گردد آرمانی نیست که واقعیت می باید از آن پیروی کند . ما آن جنبش واقعی را کمونیسم می خوانیم که وضع کنونی را رفع می کند شرایط این جنبش از پیشنهادهای موجود بدست می آید »  اگر […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com