شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ , ۲۲:۰۶:۱۵ به وقت تهران
 
رها پتکی
شدت استثمار و بی حقوقی نیروی کار در مراکز بهداشتی ـ درمانی 
پنج شنبه, ۱۱ام آبان, ۱۳۹۶

پرستاران بخشی از فروشندگان نیروی کار در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی هستند که با وجود کار طاقت فرسا، دستمزدشان کفاف معیشتشان را نمی‌دهد. اجبار زندگی، پرستاران بخش دولتی یا خصوصی را وادار می‌کند تا وقت استراحتشان را در بیمارستان‌های خصوصی به فروش برسانند. این در حالی است که کمبود نیروی کار در بیمارستان‌ها بیداد می‌کند. […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com