دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ , ۲۱:۱۳:۱۴ به وقت تهران
 
دیوید ریازانف
مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس(۵٠)
چهارشنبه, ۶ام دی, ۱۳۹۶

دیوید ریازانف شکست کمون نتایج بسیار نامساعدی برای خود بین‌الملل بوجود آورد. جنبش کارگری فرانسه برای چند سال فلج شد. این جنبش توسط گروهی از کموناردهای پناهنده که در میانشان کشمکشهای فراکسیونی شدیدی در جریان بود، در بین الملل نمایندگی می‌شد. این کشمکش به درون شورای عمومی منتقل گشت. به جنبش کارگری آلمان نیز لطمات […]مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس(۴٨)
سه شنبه, ۲۱ام آذر, ۱۳۹۶

دیوید ریازانف زمانی که شورای عمومی بطور کامل تقاضای باکونین را رد کرد، باکونین اعلام داشت که سازمانش تصمیم گرفت خود را منحل سازد و بخشهایش را که به داشتن برنامه تئوریک خود ادامه می دادند، به بخشهای بین الملل تبدیل نماید. شورای عمومی موافقت نمود بخش‌های “همبستگی” سابق را تنها بر مبنای شرایط عمومی […]مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس(۴٧)
سه شنبه, ۱۴ام آذر, ۱۳۹۶

دیوید ریازانف حوالی برگزاری کنگره بروکسل وضعیت در اروپا آنچنان حاد شد که جنگ قریب الوقوع می نمود. این احساس وجود داشت که بمجرد اینکه فرانسه و پروس کار تدارک خود را تکمیل کنند و بهانه مناسبی بدست آورند جنگ شروع می‌شد. این مسئله غامض که چگونه می‌توان از وقوع جنگی که بخوبی مسلم بود […]مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس (٣٩)
چهارشنبه, ۲۸ام تیر, ۱۳۹۶

مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس دیوید ریازانف در این همه، البته، مارکس برتری عظیمی بر مازینی، بر انقلابیون فرانسوی و نیز بر سوسیالیستهای انگلیسی که درکمیته بین الملل بودند داشت. وی خودش، بدون اینکه اصول اساسی‌اش را تغییر داده باشد، کار عظیمی انجام داد. تا این زمان وی طرح اولیه […]مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس(٣٨)
چهارشنبه, ۲۱ام تیر, ۱۳۹۶

دیوید ریازانف این سئوال پیش می‌آید که چه چیز باعث شد کرمر مارکس را دعوت کند. چرا این دعوت در مورد مهاجرین بسیار دیگری که در آنزمان لندن را پر کرده بودند و به انگلیسی‌ها یا فرانسویان نزدیکتر بودند صورت نگرفت؟ چرا وی بعنوان عضو کمیته انجمن بین المللی آینده برگزیده شد؟ در این مورد […]مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس(٣۵)
چهارشنبه, ۳ام خرداد, ۱۳۹۶

دیوید ریازانف در نتیجه این اعتصاب، که بزودی با یک مصالحه خاتمه یافت، برای اولین بار در لندن شورای کارگری بوجود آمد، و در رأس آن سه رهبری اصلی، ادگار، کرمر، و جورج هاول قرار داشتند؛ آنها همان کسانی هستند که در اولین شورای عمومی بین الملل اول با آنها برخورد می کنیم. تا سال […]مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس(٣۴)
سه شنبه, ۲۶ام اردیبهشت, ۱۳۹۶

دیوید ریازانف ما اشکال و انشعابات مختلف این جنبشها را برنخواهیم شمرد. اتحادیه‌های کارگری را مورد بررسی قرار دهیم. درست است که در آغاز دهه پنجاه جنبش تریدیونیونی برای تکاملش از شرایط مناسبی نظیر آنچه که در مورد جنبشهای تعاونی و پرهیز از مشروبخواری وجود داشت برخوردار نبود. با وجود این، این جنبش با مقاومت […]مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس(٣٢)
سه شنبه, ۲۹ام فروردین, ۱۳۹۶

دیوید ریازانف پس از اینکه لاسال برنامه بورژواهای مترقی و ابزاری که برای اصلاح وضع کارگران پیشنهاد می‌کردند را مورد انتقاد شدید قرار داد، نظریه اجتناب‌ناپذیری سازماندهی حزب مستقل طبقه کارگر را مطرح نمود. خواسته اساسی سیاسی‌ای که همه نیروها می‌بایست برای تحقق بخشیدن به آن تمرکز نمایند، کسب حق رأی عمومی بود. لاسال در […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com