شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ , ۲۰:۱۳:۳۵ به وقت تهران
 
حسین اکبری
مشروعیت سازمان های کارگری در چیست؟ – سندیکای کارگران شرکت واحد
چهارشنبه, ۲۰ام مرداد, ۱۳۹۵

سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی درتاریخ یازده مرداد ماه۱۳۹۵ طی فراخوانی از اعضای خود خواست تا در تاریخ دوازدهم مرداد یعنی یک روز بعد از انتشار فراخوان برای رسیدگی به موضوع مسکن کارگری که پیشینه ای طولانی دارد درمقابل شهرداری و شورای شهر تهران به تحصن اعتراض آمیز دست زنند . با توجه به زمان […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com