شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ , ۲۰:۱۶:۲۲ به وقت تهران
 
جهان امروز
قلب جهان برای انقلاب اکتبر دیگری می تپد
سه شنبه, ۱۶ام آبان, ۱۳۹۶

جهان امروز انقلاب کارگری در اکتبر سال ۱۹۱۷، طبقه سرمایه دار روسیه را از قدرت به زیر کشید و پایه های حکومت کارگری را در این کشور بنیان نهاد. پیشروی جنبش طبقه کارگر و انقلاب کارگری بتدریج همه امپراتوری روسیه را در برگرفت. گشوده شدن افق سوسیالیسم و عدالت اقتصادی، و چشمنداز تامین برابری های […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com