شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ , ۲۲:۱۴:۱۰ به وقت تهران
 
جمعی از کارگران ضد سرمایه داری
جمعی از کارگران ضد سرمایه داری: وضعیت جنبش کارگری در دانشگاه
دوشنبه, ۲۳ام آذر, ۱۳۹۴

عنوان این نوشته کوتاه خیلی ها، و چه بسا شمار زیادی از دانشجویان خانواده های کارگری را دچار حیرت، شاید هم خشمگین و عصبانی خواهد ساخت. عده ای خواهند گفت دانشگاه محل جلوس نخبگان و اساتید عالیجاه، جای پژوهش و تحصیل منورالفکران، چه جای کارگر و جنبش کارگری!! است. اگر هم قرار است در اینجا […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com