شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ , ۲۲:۲۲:۵۲ به وقت تهران
 
جمال بزرگپور
تخریب سنگر چپ وکمونیست در کردستان چرا؟
جمعه, ۲۳ام تیر, ۱۳۹۶

جمال بزرگپور بە نظر میرسد “انتقادات و افشاگری های” بخشی از چپ کە طی دورە اخیر بدنبال اقدام مشترک  کومەلە (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) با احزاب سیاسی در کردستان ایران بە منظور تحریم نمایش انتخاباتی رژیم اسلامی اوج گرفتە بود ، اکنون مقداری فروکش کردە  باشد. البتە متأسفانە این اولین باری نیست کە این […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com