شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ , ۲۰:۱۵:۱۷ به وقت تهران
 
ب شفیع
بی بی سی ، تقدیس شکنجه و شکنجه گران
دوشنبه, ۲۶ام مرداد, ۱۳۹۴

بی بی سی از قدیمی ترین تریبون های جعل حقایق و خبرپراکنی امپریالیستی است که وظیفه اش اطلاع رسانی های سازمان یافته و طراحی شده با هدف شستشوی مغزی و مسخ افکارعمومی توده های کارگر و فرودست دنیا به نفع طبقه بورژوازی و دولت های این طبقه است. بی بی سی به عنوان گوشه ای […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com