شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ , ۲۲:۱۸:۲۴ به وقت تهران
 
بیژن شفیع
پیروزی خیزش آزادیخوانه مردم ستمدیده ، در گرو جنبش شورایی سراسری طبقه کارگر ایران است!
سه شنبه, ۱۹ام دی, ۱۳۹۶

چند نکته که هرگزنباید ازنظردورداشت :  الف ـ ازشعارهای انحرافی نظیر شعارهای نبش قبری ناسیونالیستی و سلطنت طلبی که ربطی به مطالبات برحق توده های مردم ستمدیده معترض ندارند پرهیزشود. این شعارها نشانی ازچشم انداز سازماندهی برای پیش بردن خواستهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی علیه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ندارند. وباعث میشوند که […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com