دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ , ۲۱:۱۹:۱۶ به وقت تهران
 
بهرام (کارگر آبادانی ساکن اهواز)
تحلیلی بر یک مقدمه, تقدیم به کارگران پالایشگاه آبادان و همه کارگران کشور و همه ی پویندگان آزادی
پنج شنبه, ۱ام بهمن, ۱۳۹۴

بهرام (کارگر آبادانی ساکن اهواز) اسطوره های فکری بشر در پروسه های تاریخی، بن مایه های خود را نمایان می سازند، متجلی می شوند، راه گشا می شوند، به عبارتی دیگر به یک پدیده علمی بدل می گردند. تا زمانی که آراء در خدمت انکشاف و تحلیل واقعیات قرار نگیرد، در قالب ذهن باقی خواهد […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com