شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ , ۲۲:۰۳:۲۱ به وقت تهران
 
امین قضائی
بحثی درباره ی ناسیونالیسم
یکشنبه, ۱۵ام شهریور, ۱۳۹۴

این روزها وقتی از مفهوم ملت استفاده می شود عادت بر این است که ملت را مردمی با تعلقات فرهنگی ، همبستگی های نژادی و قومی و یا تجارب تاریخی یکسان توصیف کنند. اما مللی که امروز در جغرافیای سیاسی جهان مشاهده می کنیم ، براساس پیوندهای نژادی و فرهنگی شکل نگرفته اند. این کاربرد […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com