سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ , ۲۳:۲۶:۰۸ به وقت تهران
 
امید خرم
به حمایت از کارگران مس خاتون آباد وعسلویه برخیزیم!
یکشنبه, ۱۱ام بهمن, ۱۳۹۴

دوازده سال پیش، کارگران خاتون آباد شهر بابک برای امنیت شغلی و مقابله با اخراج خود دست به اعتراض زدند. در آن زمان بهانه کارفرما این بود که کار ساختمانی به پایان رسیده است. به دنبال سرپیچی کارفرما از قبول خواست کارگران، اعتراضات توده کارگر به داخل شهر کشیده شد. قوای سرکوب سرمایه، در مقابل […]به حمایت همزنجیران خویش وعلیه سرمایه برخیزیم
سه شنبه, ۲۲ام دی, ۱۳۹۴

اعتراضات کارگری در شکل های مختلف، هر روز، در تمامی نقاط کشور جریان دارد. این اعتراضات در دوره اخیر به ویژه با موج های جدید تعرضات سرمایه به زندگی کارگران و اسفبارتر شدن هر چه حادتر وضعیت معیشتی آنها حتی در قیاس با دوره های پیش، رشد کاملاً چشمگیری کرده است. این رسم سرمایه است […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com