شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ , ۲۲:۱۲:۲۸ به وقت تهران
 
افشین قادری
هنرنمای، یا بازسازی اندیشه خدایی؟
چهارشنبه, ۲۳ام اردیبهشت, ۱۳۹۴

افشین قادری بتازگی هولیود به بازسازی فیلم ده فرمان موسی تحت نام اکسودس خدایان و شاهان اقدام نموده است. لازم به یادآوری است. این اولین بار نیست موسسهای دینی و مالی در بازتولید اکسودس کوچ برده گان دست به هنرنهایی نموده اند. هنر را نباید در قالبهای ایدیولوژیکی و در مرزهای معینی محدود کرد. ولی […]



نئومالتوسیسم و وحشت از رشد جمعیت
یکشنبه, ۱۳ام اردیبهشت, ۱۳۹۴

افشین قادری: اما خود توماس مالتوس فیلسوف قرن هیفدهم بر چه اندیشه ای جنگها، بیماریها و حوادث طبیعی را راه حلی درست برای کاهش یا کنترل جمعیت میدانست؟ من از آقای مالتوس بطور درخود ایرادی نمی بینم. در اندیشه مالتوس اندیشه ای خدایی بوده ایراد می بینم. مالتوس با اندیشه محدود خدایش، در یک نظام […]



 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com