شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ , ۲۲:۱۸:۵۵ به وقت تهران
 
اسماعیل خودکام 
روشنگری یک واقعیت
سه شنبه, ۱۹ام دی, ۱۳۹۶

در ساعت ۰۲:۰۳ روز ۰۶٫۰۱٫۲۰۱۸ بختیار پیرخضری عضو کمیته مرکزی حزب حکمتیست خط رسمی یک فراخوان با یک فیلم در صفحه فیسبوکیش گذاشته است و از پلاکاردهای که درست کرده بود فیلم گرفته است متاسفانه من زبانم سوخت و در مورد پلاکاردهای سفید رنگی که در فیلم دیده میشوند نظر خودم را با یک خاطره […]سالهای زندگی یک کارگر و مبارزه برای رهایی طبقه کارگر … بخش ۶ در رابطه با شغل نانوایی
شنبه, ۲۵ام آذر, ۱۳۹۶

اسماعیل خودکام سالهای زندگی یک کارگر و مبارزه برای رهایی طبقه کارگر بخش ۶  در رابطه با شغل نانوایی قسمت دوم در قسمت  قبل در رابطه با  محیط نانوایی از تولید نان تا مصرف آن و همچنین شرایط محیط کار در نانوایی نوشتم در این بخش و در قسمت دوم در رابطه با وضعیت و […]ﺳﺎﻟﮭﺎی زﻧدﮔﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای رھﺎﯾﯽ طﺑقه ﮐﺎرﮔر
شنبه, ۱۸ام آذر, ۱۳۹۶

۶ ﺑﺧش قسمت اول شغل نانوایی  اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺳﯾﺎر ﺣﯾﺎﺗﯽ و ﻣﮭم اﺳت که  ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرﮔری ﺗﺟرﺑﯾﺎت و ﺳﻧت ھﺎی ﮐﺎرﮔری و اﻧﻘﻼﺑﯽ را به ﻧﺳل ھﺎی دﯾﮕر ﺑرای رﺷد و ارﺗﻘﺎ آﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧد زﻧدﮔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرﮔری ﻣﺎﻻﻣﺎل از ﺧﺎطرات و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﻏﻧﯽ و ﺑﺎ ارزش اﺳت که ﻣﯽ ﺗواﻧد درس ھﺎی […]مبارزه برای تغییر ﻗﺎﻧون ﮐﺎر یک خواست سیاسی ـ طبقاتی  است
سه شنبه, ۱۴ام آذر, ۱۳۹۶

اسماعیل خودکام ﻗﺎﻧون ﮐﺎر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران در ﺗﺎرﯾﺦ ۲۹٫ ۸٫ ۱۳۶۹ به ﺗﺻوﯾب ﻣﺟﻠس ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣت ﻧظﺎم رﺳﯾده اﺳت ھﻣﯾن ﻗﺎﻧون کار توسط مجموعه‌ای مرتجع، دزد ، ادمکش ، قاتل و تروریست در راﺳﺗﺎی ﻣﺻﻠﺣت ﻧظﺎم ﺳرﻣایه د اری اﯾران و به حمایت از کارفرمایان تنظیم و ﺗدوﯾن ﮔردﯾده اﺳت در حقیقت قانونی است […]کارگران، توده های زحمتکش, فعالین کارگری, احزاب و سازمانهای  چپ و کمونیست
جمعه, ۳ام آذر, ۱۳۹۶

بخش اول رژیم اسلامی ایران از بدو حاکمیتش با به راه انداختن فضای رعب  و وحشت و همچنین تشدید فقر و بیکاری در جامعه و با بکارگیری تمام ابزار و امکانات سرکوبگرانه اش علیه طبقه کارگر همچنان رذیلانه موج سرکوب ها را شدت میبخشد . ترور و کشتن کارگران و فعالین کارگری ـ اعدام ـ […] نامه علنی به دبیر اول کومله سازمان حزب کمونیست ایران سید ابراهیم علیزاده
جمعه, ۱۲ام آبان, ۱۳۹۶

با سلام اینجا چند نکته مهم و ضروری لازم دانستم که برای همطبقه ای هایم بازگو نمایم تا بتوان از این تجارب در جهت رسیدن به اهداف طبقاتی از زاویه های مختلف به جنبش کارگری و کمونیستی کمک و در این راستا سازماندهی کرد. سید ابراهیم عزیز امروزه بطورکلی احزاب و سازمانهای کردستان ایران به […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com