دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ , ۲۱:۳۷:۵۹ به وقت تهران
 
ابراهیم حیدری
اول ماە مە / ابراهیم حیدری
دوشنبه, ۲۱ام اردیبهشت, ۱۳۹۴

میشکند ، چرخ دندەهای سرمایە ، استخوانها را ، میشنوید ؟ میبلعد ، موج ، موج ، مدیترانە ، فوج ، فوج ، انسانها را ، می بینید ؟ کودکان در کورە پزخانەها ، بر روی خشت خامها جان حکاکی می کنند ، میدانید ؟ سر میزنند ، پای میزنند ، دست میزنند … در […]من کمونیستم / ابراهیم حیدری
سه شنبه, ۸ام اردیبهشت, ۱۳۹۴

من کمونیستم بە چیرگی افکار سیاهشان سالیانیست از اعماق قرون از درون سدەها بر قامت بی روح این چوبە و دار وین طناب و شمشیر خون آلود کورترین و پست ترین افکارهای ، ذهنهای انجمادشان را کە ابلهانە ، می انگارند !!! چنین بە مسند بمانند بە کشتن فرزندان آزادی میدانهای خون را بپا کردەاند […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com