دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ , ۲۱:۳۹:۵۰ به وقت تهران
 
آناهیتا اردوان
فراروایت کارورزی
چهارشنبه, ۶ام دی, ۱۳۹۶

آناهیتا اردوان  ” بیکاری” معضل ذاتی نظامهای سرمایه داری در ایران تحت لوای استبداد بدلیل کالایی کردن نیروی کار در فرایند تولید و ارزش افزایی سرمایه، هژمونی کار مرده بر کار زنده، ورشکستگی مراکز و صنایع تولیدی، رشد بازار غیررسمی، و..  رو به تصاعد و تزاید دارد. ” زنان”، ” افراد با تحصیلات عالی” و […]کانون تجاوز جنسی
سه شنبه, ۲۸ام شهریور, ۱۳۹۶

آناهیتا اردوان کارل مارکس در دست نوشته های اقتصادی- سیاسی سال ۱۸۴۴،می گوید:«موقعیت زنان در جوامع معیار سنجش ترقی جامعه بطور کلی است.» عبارت مزبور را تحت تاثیر افرادی مانند «شارل فوریه» عنوان کرد. منتها، منظور مارکس با عنوان چنین عبارتی فراتر از این بود که بسادگی از افراد جوامع بخواهد؛ موقعیت زنان را تغییر […]سلاح نرم
شنبه, ۳ام تیر, ۱۳۹۶

آناهیتا اردوان دریافتی که انسان امروزی از فقر و تنگدستی دارد با آنچه اجداد او از آن داشتند، شباهت زیادی دارد و بسرعت مفهوم معیشت را به ذهن متبادر میسازد. “روونتری” اعتقاد داشت که فقیر و تنگدست کسی است که بدشواری امکانات بقای خود و افراد تحت تکلفش را فراهم می سازد. این میزان را […]از زخم قلب «آبائی» *
سه شنبه, ۱۷ام اسفند, ۱۳۹۵

آناهیتا اردوان  معیشت “زنان کارگر”، تنها سرپرست خانوار و بد سرپرست، بموازت تشدید فقر، بیکاری، تکدی گری، ورشکستگی صنایع، افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت و … به مراتب فجیع تر از مردان و زنان کارگر متاهل است. زیرا، بتنهایی عهده دار مسوولیتهای بی شماری اند و از داشتن شغل دوم و سوم و ..بازمیمانند. […]زنان و طبقه
یکشنبه, ۸ام اسفند, ۱۳۹۵

استفهان لوک و مارک برنر ترجمه: آناهیتا اردوان تابستان چهل سال پیش گروهی از زنان و مردان گرد هم آمدند که سازمان ملی زنان را تشکیل دهند. وظیفه سازمان، مبارزه برای برابری جنسیتی از طریق آموزش و احقاق حقوقشان بود. با اینکه تنها تشکلی نبود که برای حقوق زنان مبارزه می کرد. اما، به سرعت […]“گورخوابها” حربۀ منازعات انتخاباتی
یکشنبه, ۱۲ام دی, ۱۳۹۵

آناهیتا اردوان “لحظاتی در “گورها” گشوده و نوری به درون آن می تابد، و این موجودات بینوا، در سه کنج تیره روزی خود به نظر می آیند، و سپس “گورها” بسته می شود، و دیگر کسی آنها را نمی بیند و کسی از آنها سخن نمی گوید، و در سکوت و گمنامی فرو می روند”. […]انهدام تن نااندام وار انسان
یکشنبه, ۵ام دی, ۱۳۹۵

آناهیتا اردوان کشمکشها و جدال باند و جناحهای حکومتی پیرامون راه و روش تاراج و تالانِ نعمات مادی و معنوی، منابع طبیعی و ثروت ملی، انقیاد و بهره کشی از تودههای زحمتکش با اقتراب مضحکه ایی به نام انتخابات ریاست جمهوری، افزونتر گشته است. بدین جهت، هر پدیده ایی  برای تجدید قوا و سبقت جویی […]هنر مومیایی و هنر پویا
یکشنبه, ۲۱ام شهریور, ۱۳۹۵

هنر بمثابۀ فعالیت ذهنی بشر و مقوله ایی بسیار پیچیده از پیدایش نخستین آثار هنری با قدمتی دیرینه تر از قدرت و توان سخنگویی و تفکر تعقلی آدمی، از بحث انگیزترین سوژههایی بوده که پیوسته مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. افزون بر این، سنگ محک تشخیص و سنجش پیشرفت جوامع و اقوام مختلف، […]“فراغت ریشه دار”
پنج شنبه, ۷ام مرداد, ۱۳۹۵

نویسنده: اوا سویدلر تحقیقات آکادمیک واژه ای چند از مترجم برگردان: آناهیتا اردوان استثمار نیروی کار در نظامهای بهره کش با استثمار طبیعت پیوسته همراه بوده است و عرصه ایی از حیات انسانی را بحال خود رها نمی کند و نخواهد کرد. هوا، دریا، جنگلها،خاک، تالابها،سفره های آب زیرزمینی، خزندگان، دو زیستان، ماهیان، پرندگان، آبزیان […]جهنم فقر و فاقه
دوشنبه, ۲۰ام اردیبهشت, ۱۳۹۵

قیمت سرسام آور مسکن، ورشکستی صنایع، بیکاری و افت روند تولید، بموازات فرسایش خاک، کمبود آب و دیگر بحرانهای مزمن زیست محیطی ساغر حیات بخش انبوهی از شهروندان زادبوم را از شرنگ ناکامی و نامرادی، آکنده ساخته است. نگاهی به کارنامۀ دولت روحانی عیان می سازد که شیوه تاکتیک- پروسه ایی که آیت اللههای پراگما […]“جنبش عدم مشارکت”دموکراسی و آموزش و پرورش
شنبه, ۱۴ام فروردین, ۱۳۹۵

جان بلامی فاستر برگردان: آناهیتا اردوان  در عصر حاضر، تمام جنبه های حیات اجتماعی شهروندان ایالت متحدۀ آمریکا با شتاب گردن شکنی، تحت تاثیر سرمایه داری مالی قرار گرفته است. این رویه در حالی بی درنگ به پیش می رود که معضلهایی نظیر بیکاری بدون تغییر باقی مانده اند. سرمایه مالی تمامی پدیده ها را […]معرفی کتاب زنان انقلابی
شنبه, ۱۵ام اسفند, ۱۳۹۴

با گرامی داشت یاد و خاطرۀ تابناک رفیق فدایی خلق صبا بیژن زاده “کتاب زنان انقلابی” که در تاریخ خرداد ماه ۱۳۹۴ انتشار پیدا کرد با وجود استقبال عمومی از نسخه ی چاپ کاغذی آن به انگیزه روز تجدید میثاق با پیکار جهانی زنان زحمتکش علیه تبعیض جنسیتی و طبقاتی جهت مطالعه بطور رایگان در […]1 2 3
 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com