شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ , ۲۲:۰۲:۲۱ به وقت تهران
 
آذر کیمیا
رفقا با وظایف جدیدی روبرو هستیم
چهارشنبه, ۲۵ام مرداد, ۱۳۹۶

آذر کیمیا میخواهم در باره فعالیت حزبی حرف بزنم که به زودی اعلام موجودیت میکند و و وظایف جدیدی  را روبروی ما  و جامعه قرارمیدهد.  وظایفی که همواره در مقابل ما و جامعه قرار گرفته بود اکنون بطور روزمره و متشکل در دستور تک تک ما قرار خواهد گرفت. همچنانکه در سند “مصافها و اولویتها”ی […]به عنوان یک زن شرکت در این نمایش را توهین به خودم می دانم! در جائی که آزادی نیست انتخابات بی معنی است!
پنج شنبه, ۱۴ام اردیبهشت, ۱۳۹۶

آذر کیمیا آنجا که ازادی نیست اگر رای دادن چیزی را تغییر میداد اجازه نمی دادند که شما رای بدهید. (مارک تواین. نویسنده و طنز پرداز امریکایی) نمایشی که تحت عنوان انتخابات در ایران بر گزار میشود هیچ ربطی به مفهوم شناخته شده انتخابات حتی در سایر کشورها سرمایه داری هم ندارد. این نمایش تا […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com