بیش از یکماه از اعتصاب شش روزه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه گذشت. این اعتصاب چنان متحدانه و قدرتمند بود که در ششمین روز اعتصاب، فرماندار و دیگر مسئولین شهرستان شوش در میان کارگران حاضر شدند و کارفرما متعهد شد تا علاوه بر به روز رسانی دستمزدهای معوقه کارگران، دیگر خواستهای آنان از قبیل پرداخت دو ماه دستمزد ماههای بهمن و اسفند ۹۴ ، قراردادی کردن کارگران پیمانکاری اقبالی و روزمزد، تنظیم قراردادهای کار بر اساس فرم قرارداد وزارت کار و دیگر مطالبات آنان را بر آورده کند. اما با گذشت بیش از یکماه از آن تاریخ، تنها کاری که صورت گرفته است برکناری قائم مقام مدیر عامل و جایگزینی او با فرد دیگری بوده است و دیگر هیچ. اینک خشم کارگران به جان آمده شرکت نیشکر هفت تپه بدلیل ۵ ماه دستمزد معوقه و  فقر و فلاکت بی پایان، بار دیگر در حال غلیان است و زمزمه اعتصابی بزرگ و متحدانه بخشهای مختلف کارخانه را در بر گرفته است. آن چیزی که طی دیروز و امروز، علاوه بر بد عهدیهای کارفرما  باعث ایجاد چنین فضائی در بخشهای مختلف شرکت شده است بی تفاوتی های کارفرما به اعتصابات و اعتراضات چند روز گذشته و امروز آنان و تهدید کارگران کشاورزی توسط مسئولین شرکت به استفاده از یگان ویژه است. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه میگویند: چنانچه طی روزها و یکی دو هفته  آینده قادر به دریافت معوقات خود نباشند با توجه به نزدیک شدن به پایان فصل بهره برداری در کارخانه، دیگر دست شان برای دریافت ۵-۶  ماه دسترنج شان در اواخر سال به جائی بند نخواهد شد  و فقر و گرسنگی غیر قابل تصوری، آنان و خانواده هایشان را در آستانه سال جدید در خود فرو خواهد برد.
آنان در پی اعتصاب کوتاه دیروز، اعتصاب چند ساعته در اواخر شب گذشته و سپس اعتصاب صبح امروز  که با بی تفاوتی های کارفرما مواجه شد، طی نشست بزرگی که حوالی ظهر امروزدر پایان اعتراض خود انجام دادند اعلام کردند چنانچه به فوریت و حداکثر تا پایان وقت امروز به خواستهایشان رسیدگی نشود از صبح فردا دست به اعتصابی متحدانه و  بزرگ خواهند زد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با دعوت از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحاد و همبستگی روز افزون، اعلام میدارد مسئولیت  هر گونه عواقب جبران ناپذیر ناشی از اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه مستقیما بر عهده کارفرما، مسئولین شهرستان شوش و دولت روحانی است که همچنان نظاره گر نابودی هست ونیست کارگران این شرکت هستند و هیچ اقدام موثری را برای پایان دادن به رنج و محنت آنان که سالهاست بطور بی وقفه ای ادامه دارد انجام نمیدهند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۴ دی ماه ۱۳۹۶
#هفت_تپه