یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ , ۱۷:۲۳:۱۴ به وقت تهران
 
اطلاعیه
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری: توطئه ای دیگر علیه کارگران
سه شنبه, ۲۶ام اردیبهشت, ۱۳۹۶

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

🔹عوامل سرمایه هربار ترفندی جدید جهت پایمال کردن هرچه بیشتر حقوق کارگران و تامین روز افزون منافع سرمایه ابداع می کنند.
در همین راستا،اخیرا اداره کار تغییری در فرم دادخواست کارگران داده است که در خور توجه است. کارگران هنگامی که در روابط کار به هر دلیل دچار مشکل می شوند و جهت احقاق حق به اداره کار محل مراجعه می کنند، خواسته
ها و موارد مورد نظر خود را که خواهان پی گیری آنها هستند در فرمی که از طرف اداره کار دراختیار آنها قرار داده می شود می نویسند.
اخیرا  تغییراتی در این فرم صورت گرفته که کاملا به ضرر کارگر و به نفع کارفرمایان می باشد. در فرم قبلی در قسمت مربوط به خواسته، موارد مختلفی که می توانست مورد شکایت کارگر باشد نوشته شده بود و کارگر از بین آنها مورد یا موارد موردنظر خود را علامت می زد این موارد عبارت بودند از:
بازگشت به کار- حقوق و مزایا- عیدی وپاداش – مزد مرخصی – مابه التفاوت مزد – سنوات خدمت – مابه التفاوت طرح طبقه بندی- بن کارگری – فوق العاده اضافه کاری – و موارد دیگر که در این صورت کارگر بهتر می توانست ازبین موارد مختلف، مورد شکایت خود را پیدا نموده و علامت بزند.
اما اخیرا فرمی به نام “برگ دادخواست بدوی”، جایگزین فرم قبلی شده که در قسمت موارد خواسته انتخاب های فوق الذکر حذف شده و کارگر باید در این قسمت که کاملا سفید است خواسته خود را بنویسد، که با توجه به پیچیدگی مسائل حقوقی،کارگر را جهت پی گیری مسائل خود دچاردردسر و مشکل می کند.
در تصاویر پایین، هر دو فرم آمده است

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – ۲۶/۰۲/۹۶

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com