سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ , ۲۳:۲۸:۵۰ به وقت تهران
 
بهنام ابراهیم زاده / مقالات
در اعتراض به لایحه ضدکارگری اصلاح قانون کار
شنبه, ۱۱ام دی, ۱۳۹۵

 لایحه “اصلاح قانون کار” لایحه تحمیل محرومیت بیشتر به ما کارگران و کل مردم است. لایحه کشیدن کار بیشتر از گرده کارگر و به حراج گذاشتن نیروی کارش است. لایحه گرفتن چماق اخراج بر روی سر کارگری است که اعتراضی دارد و من هم همصدا با همکارانم به این لایحه اعتراض دارم. من هم همصدا با همکارانم خواستار خارج شدن فوری این لایحه از دستور کار مجلس و پاسخگویی فوری به خواستهای برحق ما کارگران هستم.
در آخرین خبر رئیس کمیسیون اجتماعی از احتمال تصویب کلیت این لایحه خبر داد. اما ما کارگران این بردگی را قبول نمیکنیم. و همکاران من در سندیکای شرکت واحد، در اتحادیه آزاد کارگران ایران و در کارخانجات مختلف در آخرین اعتراضی که در مقابل مجلس اسلامی در ٢۵ آبان داشتند، اعلام کردند که اگر این لایحه از دستور مجلس خارج نشود، تحصن خواهند کرد. و من به این اتحا د و همبستگی همرزمانم درود میفرستم و اگر چه در زندانم ولی خود را همراه آنان میدانم.
یک تلاش لایحه اصلاح قانون کار، کنار زدن تعیین حداقل دستمزدها سالی یکبار و سپردن آن به قراردادهای فردی کارگران و متفرق کردن صف اعتراض ما کارگران است. در پاسخ به این موضوع ما کارگران باید متحد تر از هر سال بر سر خواست افزایش دستمزدهایمان تاکید کنیم. خصوصا اکنون که پایان سال ٩۵ است و موضوع تعیین حداقل دستمزدها در دستور قرار میگیرد، بار دیگر اعلام کنیم که دستمزد زیر خط فقر را نمی پذیریم. ما خواستار افزایش حداقل دستمزدها بالاتر از خط فقری است که خودشان اعلام کردند. یعنی بالای رقم سه میلیون و پانصد هزار تومان هستیم. ما همانظور که همکاران بازنشسته مان بیان کرده اند، درمان رایگان میخواهیم. ما همانطور که معلمان عزیز اعلام کرده اند تحصیل رایگان برای همه کودکان میخواهیم. ما نمیخواهیم کودکان ما از تحصیل خارج بمانند و کودک و کار خیابان باشند. ما خواهان امکانات کسب تحصیل برای همه کودکان هستیم.
خوشبختانه امروز صف ما کارگران، ما معلمان ، ما بازنشستگان و ما مردم محروم جامعه متحد تر از هر وقت است. ما با صف متحد مقابل تصویب لایحه اصلاح قانون کار می ایستیم و از زندگی و معیشتمان دفاع میکنیم.
بهنام ابراهیم زاده. زندانی رجایی شهر. دی ماه
منبع:پایگاه خبری خانواده بهنام ابراهیم زاده

 

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com