یکشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۶ , ۱۷:۱۴:۵۰ به وقت تهران
 
اطلاعیه
فراخوان مشترک … روز ١٠ اکتبر را به روز مبارزه علیه رژیم جنایتکار اسلامی بدل کنیم (١٠ اکتبر … گوتنبرگ)
چهارشنبه, ۱۴ام مهر, ۱۳۹۵

روز ۱۰ اکتبر را به روز مبارزه علیه رژیم جنایتکار اسلامی بدل کنیم و دراین روز متحدانه علیه مجازات اعدام و رژیم اسلامی اعتراض نماییم!
مجازات اعدام شنیع¬ترین شکل آدم¬کشی رسمی و قانونی دولتها است.اعدام ابزاری برای ارعاب و به تمکین واداشتن مردم، مخالفین سیاسی و معترضین به حکومت جنایتکاران سرمایه است. تاریخ اعدام، تاریخ قتل و جنایات طبقات حاکم برای حفاظت از جوامع طبقاتی است که بنام قانون و “امنیت جامعه” انجام میشود
مردم آزادیخواه گوتنبرگ !
مبارزه بر علیه اعدام و متوقف کردن ماشین جنایت و آدمکشی در ایران تنها با مبارزه ی متحدانه و یکپارچه بر علیه جمهوری اسلامی و بزیر کشیدن حکومت این جنایت کاران میسر است.
روز ۱۰ اکتبرروز جهانی مبارزه علیه اعدام، مناسبتی است که همه ما مخالفین اعدام برای لغو این عمل غیر انسانی، این قتل عمد دولتی و شنیع، این وسیله ارعاب و اختناق و این بازماندۀ عهد بربریت به خیابان بیائیم،از حرمت و حق حیات انسان دفاع کنیم و رژیم اسلامی سمبل اعدام را محکوم کرده و صدای صدها زندانی باشیم که در معرض خطر اعدام قرار دارند.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
مجازات اعدام الغا باید گردد.
سرنگون باد جمهوری اسلامی!

زمان : دوشنبه ۱۰ اکتبر ساعت ۱۷
مکان : برنز پارکن ، مرکز شهر گوتنبرگ
حزب کمونیست ایران – تشکیلات گوتنبرگ   ، حبیب سلطانی ۰۷۰۷۶۵۰۱۳۶
حزب کمونیست کارگری ایران- تشکیلات گوتنبرگ ، عبداله اسدی ۰۷۳۷۱۷۸۸۱۹
حزب کمونیست کارگری- حکمتیست ، تشکیلات گوتنبرگ ، کاروان درسید  ۰۷۰۰۴۵۸۱۸۳

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com