یکشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۶ , ۲۱:۳۴:۳۸ به وقت تهران
 
اخبار و گزارشات
احضارمجدد مظفرصالح نیا وهاشم رستمی به دادگاه سنندج
یکشنبه, ۷ام شهریور, ۱۳۹۵

 

 امروز یکشنبه ۷ شهریور ۹۵ مظفر صالح نیا عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در پی احضاریه تلفنی روز قبل شعبه یک بازپرسی دادگاه سنندج، ساعت ۱۱صبح به این شعبه مراجعه و دفاعیات خود را نسبت به اتهامات همیشگی و تکراری وارده را مبنی برتشکیل اتحادیه آزادکارگران ایران و مجوز فعالیت آن ونحوه ارتباط اش در این تشکل کارگری، ارائه نمود.

به فاصله نیمساعت بعد هاشم رستمی هم در همین شعبه حاضر و درمورد فعالیت های کارگری تحت پرسش قرارگرفت.

پس از پایان این جلسات، دادگاه برای ۱۷ مهرماه بمنظور ادامه محاکمه وقت مجدد داده است.

مظفر صالح نیا روز اول تیر ۹۵ توسط مأموران اطلاعاتی سنندج در محل کارش بازداشت و بعد از ۱۹ روز با سپردن وثیقه ۵۰ میلیون تومانی به همراه هاشم رستمی که او هم قبل از مظفر بازداشت شده بود، روز ۱۹ تیر آزاد گردید. اتهامات وارده توسط دستگاه قضائی به مظفر، عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران و فعالیتهای کارگری و برای هاشم رستمی نیز فعالیتهای کارگری عنوان گشته است.

این عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در ۴ مردادماه ۹۵ نیز در پی احضاریه شعبه چهار بازپرسی دادگاه سنندج ساعت یک و سی دقیقه بعد از ظهر به این شعبه بازپرسی مراجعه و آخرین دفاعیات خود را نسبت به اتهامات وارده بر خود، ارائه نموده بود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن تاکید بر حقانیت مسلم موجودیت وفعالیتهای خود در دفاع از مطالبات حق طلبانه کارگران ، برای حذف این اتهامات پوچ و بی اساس از پرونده های این فعالین با جدیدیت مبارزه خواهدکرد. عضویت در هر تشکلی و هر نوع فعالیتی در راستای دفاع از حقوق انسانی حق همه افرادجامعه ست.

اتحادیه آزادکارگران ایران ضمن محکوم کردن این رویه و رفتار مراجع امنیتی و قضایی نسبت به فعالین کارگران که در راستای ایجاد رعب و فشار و محدودیت به فعالین صنفی صورت میگیرد، به همراه همه بخشهای طبقه کارگر، کلیه تشکلها، سازمانها و نهادهای کارگری و مدافع حقوق انسانی در ایران و جهان برای خنثی نمودن هر گونه فشار و ارعاب علیه فعالین کارگری به ویژه مظفر صالح نیا و هاشم رستمی از طریق تلاش برای گسترده تر و قدرتمند تر کردن جنبش حذف اتهامت امنیتی علیه فعالین، تمام توان خود را به کار خواهد گرفت.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

۷ شهریور۹۵

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com