یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ , ۱۷:۰۶:۴۱ به وقت تهران
 
فردریش انگلس / مقالات
جنبش کارگری در صد سال پیش
دوشنبه, ۴ام مرداد, ۱۳۹۵
انگلس : جنبش کارگرى بنحو شگفت انگیزى در آلمان پیش میرود.در حال حاضر ۶٢ نشریه سوسیالیستى بطور منظم منتشر میشوند که شامل ۴۶ روزنامه بمعنى واقعى یک مجله و ١۵ ارگان اتحادیه هاى کارگرى میباشد. علاوه بر این در سویس ۴ روزنامه و یک مجله , در اتریش سه روزنامه , در مجارستان ١ روزنامه و در آمریکا ۶ روزنامه بطور منظم بزبان آلمانى منتشر میشوند که مجموع آنها ٧۵ نشریه سوسیالیستى است که بزبان آلمانى انتشار مى یابند.
مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com