یکشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۶ , ۱۷:۱۱:۵۹ به وقت تهران
 
اخبار و گزارشات
نامه اتحادیه کارگران خدماتی بریتیش کلمبیا در کانادا در حمایت از جعفر عظیم زاده
سه شنبه, ۱ام تیر, ۱۳۹۵

از:  اتحادیه کارگران خدماتی بریتیش کلمبیا در کانادا
به: رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه ای
حسن روحانی، رئیس جمهوری

در باره کارگران زندانی

من از جانب ٧٠ هزار عضو اتحادیه کارگران خدمات بریتیش کلمبیا در کانادا این نامه را با تاکید بر خواست  آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی درایران به شما مینویسم.

ما همبستگی خود را با کارگر زندانی، جعفر عظیم زاده و خواستهایش اعلام میکنیم. او باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود. ما همبستگی خود را  با کارگران ایران اعلام کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی در ایران هستیم. احکام زندان برای کارگران زندانی و همه فعالین سیاسی باید لغو شود. و هر نوع تهدید و پرونده سازی امنیتی باید فورا متوقف شود.

ما اذیت و آزار فعالین کارگری و فعالین سیاسی در ایران را محکوم میکنیم. ما از مبارزات کارگران و مردم ایران برای آزادی، حق تشکل، حق اعتصاب و داشتن یک زندگی خوب و برابر و عادلانه و انسانی حمایت میکنیم.

ما از حکومت شما انتظار احترام به انسانیت و حقوق پایه ای کارگران و همه مردم را داریم.

با احترام
استفانی اسمیت

رونوشت: قوه قضاییه جمهوری اسلامی
شورای عالی حقوق بشر
نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل

***
To:
Leader of the Islamic Republic
Ayatollah Sayed ‘Ali KhamenE?i
Twitter: @khanienei_ir (English) or @Khamenei_fa (Persian) Email: info leader@leader.ir

President of the Islamic Republic of Iran Hassan Rouhani
Email: media@rouhani.ir
Twitter: @HassanRohani (English) and @Rouhani_ir (Persian)

Subject: Imprisoned Trade Unionists

I am writing on behalf of the 70,000 members of the BCGEU to demand the immediate and unconditional release of all jailed and all political prisoners in Iran.

We express our solidarity with the jailed worker leader Jafar Azimzadeh and support his demands. He should be released immediately and unconditionally.

We express our solidarity with all Iranian workers and call for the immediate and unconditional release of all jailed trade unionists and political prisoners in Iran; trials of workers and all political activists must be cancelled and any kind of fabrication of charges against them must be stopped.

We condemn the persecution of the Iranian worker activists and political dissidents.

We support the struggle of the workers and people of Iran for freedom, the right to organise and strike, and for welfare, equality, justice and a life of dignity.

We expect your government to respect the human and labour rights of its workers, and all citizens.

Yours truly,
Stephanie Smith
President

CC
The Judiciary of the Islamic Republic of Iran – High Council of Human Rights info@humanrights-iran.ir
Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations Email: iran@un.int

 

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com