جمعه ۰۴ اسفند ۱۳۹۶ , ۰۹:۵۰:۴۵ به وقت تهران
 
اطلاعیه
پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران بمناسبت سال نو
چهارشنبه, ۲۶ام اسفند, ۱۳۹۴

کارگران وانسانهای شریف و زحمتکش ایران!

سال ۱۳۹۴ رادرشرایطی پشت سر میگذاریم که : با تلخکامیهای بسیارهم به لحاظ شرایط معیشتی برای اکثریت عظیم جامعه ایران، وهم به لحاظ ادامه و تعمیق شرایطی دردناک برای بشریت درمقیاس جهانی و بویژه در منطقه خاورمیانه که حاصل آن، کشتار و ترورو آواره کردن میلیونها انسان بی دفاعی ست که در مسیر فرار از جهنم ایجاد شده، بسیاری جان خود را از دست دادند.

سالی که درآن طبقه کارگرایران با یورشی برنامه ریزی شده،ازصدوربخشنامه های قضایی علیه اعتراضات  وتجمعات کارگران تااحضارودستگیری وزندان فعالین ورهبران کارگران ومعلمان درابعادی کم سابقه،تلاش برای تدوین قوانین ریاضت کشانه در “برنامه ششم توسعه” ودرانتهای سال،تعیین حداقل مزدخفت بار،بمنظورتحمیل بدترین شرایط وتنگناهای معیتشی باهدف حل بحران سرمایه داری برگرده کارگران ومردم ایران همراه بود.سالی که پایانش، آغاز گر سال سونامی میلیونی بیکاری و اوضاع معیشتی بدتر برای طبقه کارگر و همه انسانهای کم درآمد خواهد بود.

اماازطرفی سال گذشته برای کارگران ایران سالی مملوازمقاومت واعتراض واعتصاب وتجمعات بی وقفه کارگری درمقابل موج بیسابقه اخراج وبیکاری وحقوقهای معوقه وتعطیلی مراکزکاربود.

همچنین سال گذشته در سطح جهانی سالی که طی آن موج وسیع انسان دوستی و دفاع از انسانیت با استقبال بشریت متمدن از انسانهای فراری از جنگ، خشونت، نا امنی و گرسنگی، علی رغم مقابله آشکار و نهان دولتهای غربی نسبت به پذیرش مهاجران شکل گرفت، بود

اتحادیه آزاد کارگران ایران بااستقبال وگرامی داشت ازفرصت اندک ایام شادی وسرورمیلیونی ناشی ازسنت آغازسال نو خورشیدی،با اشتیاق وامید برای پایان دادن به این شرایط زندگی غیر انسانی ومشقت باری که نظام سرمایه داری به واسطه تحمیل آن جامعه بشری رابه قهقرا برده وبرای نیل به یک زندگی مرفه وانسانی،در صف جلو جنبش کارگری مصمم ترازهرزمانی تلاش خواهدکرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

۲۶ اسفند ۹۴

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com