یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ , ۱۷:۲۴:۱۹ به وقت تهران
 
اطلاعیه
شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانۀ مردم ایران ــ استکهلم: شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی تایید ستمکاری است
شنبه, ۱ام اسفند, ۱۳۹۴

رژیم جمهوری اسلامی از مردم میخواهد تا بین شکنجه گران وسرکوبگران خود انتخاب کنند. در شرایطی که تمام مناقذ بروز اعتراضات بسته است . در شرایطی که دین حکومتی حرف اول را میزند . در شرایطی که هرگونه تشکل و رسانه معترض سرکوب میشود . چگونه میتوان انتخابات را شرکت در تعیین سرنوشت خود تلقی کرد؟ !! تازه اگر همه این شرایط آماده بودندچرا باید به ارگانی رای دادکه رسالتش انکار حق حاکمیت بر سرنوشت خویش است ووظیفه اش انتخاب فقیه دیگر است تا بر تو حکومت کند. یا مجلسی که اسلامیست وقراراست از لابلای متون اسلامی وحکم حکومتی تصمیماتش را بگیرد . چنین مجالسی ربطی به زندگی ورنجهای مردم وخواسته هایشان ندارد. شرکت در انتخابات چنین ارگانهایی تایید بی حقوقی خویش است . کارگران وزحمتکشان بدنبال حاکمیت بر سرنوشت خویش چنین انتخاباتی را به دید تمسخر مینگرند وراهی جز سرنگونی رژیم وبزیر کشیدن سرمایه داران حریص برای آزادی واقعی نمی شناسند.شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران همرا با این توده های عظیم بساط انتخابات را مضحکه ای بیش نمی داند وهرکونه شرکت در آنرا به نفع ستمگران ارزیابی میکند .راهی جز تدارک انقلاب وسرنگونی رژیم جمهوری اسلامی وجود ندارد.
شورا همراه جریانات سیاسی دیگر تصمیم دارند روز جمعه ۲۶ فوریه ، ساعت ۱۴٫۰۰ مقابل سفارت جمهوری اسلامی تظاهراتی برعلیه رژیم سازمان دهد از همه نیروهای آزادیخواه درخواست میشود در این تظاهرات شرکت کنند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم
شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانۀ مردم ایران ــ استکهلم
www.Shora.se
tel. nr. 0728379451

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com