یکشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۶ , ۲۱:۳۵:۵۰ به وقت تهران
 
اطلاعیه
سازمان بین المللی حقوق بشر کانادا خواهان آزادی جعفر عظیم زاده شد
جمعه, ۲۱ام اسفند, ۱۳۹۴

جناب آقای حسن روحانی و آقای علی خامنه ای، رئیس جمهور و رهبر جمهوری اسلامی ایران

اینجانب نماینده سازمان بین المللی حقوق بشر کانادا میباشم. فعالیت های ما به مبارزه و حمایت از حقوق  بنیادی انسانها مانند حق زندگی، احترام، آزادی، امنیت و برابری جنسیتی اختصاص دارد. ما با هر گونه تبعیضی مانند تبعیض نژادی، آئینی، جنسیتی ، گرایش جنسی و معلولیتهای جسمی و ذهنی، طبق بیانیه  حقوق بشر که توسط سازمان ملل اعلام گشته مبارزه میکنیم. ما متعهد به دفاع ازقربانیان تبعیض، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی هستیم.

من امروز در حال نوشتن نامه به شما هستم که احتراما خواستار آزادی  آقای جعفر عظیم زاده فعال کارگری ای که به طور غیر قانونی بازداشت شده است، گردم.

آقای عظیم  زاده  به ” اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و بر هم زدن نظم عمومی”  محکوم شده است، اما در واقع ایشان متهم به ایجاد اتحادیه آزاد کارگران ایران که در بر گیرنده کارگران شاغل و بیکار است. او سازمانده گردآوری بیش از ۴۰۰۰۰ امضا از هموطنان ایرانیش که تقاضای افزایش حقوق داشتند، بوده است. در حالی که گردهمایی افراد در ایران غیر قانونی است وبا وجود محدودیتهای ایجاد شده توسط رژیم اسلامی، آقای عظیم زاده تلاش کرده برای احقاق حقوق این افراد مبارزه کند. رژیم اسلامی راه های بازدارنده ای به کار گرفته تا مانع دست یابی طبقه کارگر به منافعش گردد و همچنین  حقوق حقه کارگران به عنوان مزد بگیران، برسمیت شناخته نشود.

رژیم اسلامی در مورد سیاست گذاری اقتصادی، قوانینی که بر بازار کار حاکمند و روشی که طبقه کارگر را در اقتصاد سیاسی مد نظر قرار داده، محدودیتهائی را علیه مردم اعلام کرده است.  رژیم اسلامی محدودیت هایی در سیاستگذاریهای اقتصادی اعمال کرده است که از طریق آنها افزایش حقرق کارگران مطابق با نرخ تورم اجرا نگردد. این باعث میشود طبقه کارگر در ایران قدرت خرید خود را  سال به سال از دست بدهد که قطعا به نابرابری و تبعیض بیشتر میان کم درآمدها و طبقه متوسط منجر می شود.

رژیم اسلامی برای طبقه کارگر در بازارکار ایجاد محدودیت کرده است. در حالیکه در قانون ایران قیدهائی هستند که “حکم می کنند، کارفرما نمیتواند هیچ کارگری را اخراج کند مگر به دلایل خاص”. این قید عملا به ضررنیروی کار در ایران است. چرا که  با توجه به هزینه های استخدام و اخراج نیروی کار در مقیاس بالا در ایران، بسیاری از کارفرمایان در دستگاهشان از طریق منابع غیر وابسته به اتحادیه های کارگری تأمین نیرو می کنند. وقتی که چنین شرکتهایی برای استفاده از نیروی کار، قرارداد ۹۰ روزه را مقابل کارگر قرار می دهند، با این قراردادها هیچ امنیت شغلی، بیمه، تأمین خدمات متناسب با میزان سختی کار و خدمات رفاهی مشابهی باقی نخواهند ماند. این مکانیزم، کارگران را در حالت بی دفاعی رها میکند، زیرا آنها فاقد قدرت مذاکره اند  و از ترس از دست دادن شغلشان نمی توانند به طور رسمی به مراجع قانونی شکایت کنند و یا با کارفرما مجادله کنند .

رژیم اسلامی از طریق جلوگیری از تشکیل اتحادیه یا سندیکای کارگری، برای طبقه کارگر موانع ایجاد کرده است. اتحادیه و یا سندیکا باید مورد تایید خانه کارگر قرار بگیرد و یا شورای اسلامی دراتحادیه نماینده داشته باشد. بسیاری ازکارگران که مشکوک به عضویت داشتن دریک اتحادیه هستند، به زندان و اخراج مواجه میشوند و باید هرزمان که نشانه ای از هر حرکت کارگری دیده شود، با حضور در کمیته های نظارتی مورد بازخواست قرار گیرد.

 رژیم اسلامی با تفرقه افکنی بین همه ی سازمانهای کارگری، مانع ایجاد وحدت و همبستگی میان کارگران میشود و با اعمال محدودیت های قانونی، ازطریق بازداشت و اخراج فعالان کارگری ترس و دلهره میان کارگران ایجاد میکنند. نمونه های سابق از فعالین کارگری خوشنامی که بازداشت شده اند عبارتند از: شاهرخ زمانی، منصور اسانلو که همراه بوده با دستگیری محمد علی دادخواه، محمد سیف زاده و عبدالفتاخ سلطانی از وکلای حقرق بشر و همچنین بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشردر ایران.

آقای جعفر عظیم زاده، هیچ خصومت یا قصد مقابله با حکومت ایران ندارد. تنها دغدغه ی او حمایت و کمک رسانی به هشهریان ایرانیش است. به عنوان نماینده سازمان بین المللی حقوق بشر کانادا، که موظف  به مبارزه و حمایت از حقوق پایه ای است که شامل همه انسانهاست. من با احترام از شما میخواهم تا آقای جعفر عظیم زاده همراه با  بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر، محمد علی دادخواه، محمد سیف زاده، و عبدالفتاح سلطانی را آزاد کنید.

ویکتوریا سینگ

پژوهشگر بین المللی، وکیل و مسؤل روابط عمومی سازمان بین المللی حقوق بشر کانادا – کریا

 ضمیمه: متن نامه خانم ویکتوریا سینگ به حسن روحانی و علی خامنه ای

Mr. Hassan Rouhani and Mr. Ali Khamenei
President of Iran and Supreme Leader of Iran

To Mr. Hassan Rouhani and Mr. Ali Khamenei,
I am a representative from the Canadian Human Rights International Organization. We are dedicated to fighting and defending fundamental rights such as life, dignity, liberty, security, and gender equality. We fight against all forms of discrimination such as race, creed, gender, sexual orientation, physical and mental disabilities in accordance with the Universal Declaration of Human Rights set forth by the United Nations. We are committed to helping those on a domestic level as well as on an international level.
Today I am writing to you to respectfully request the release of Mr. Jafar Azim-Zadeh who is a Labour activist who has been illegally detained. Mr. Azim-Zadeh has been charged with “the intent of acting against national security, propaganda against Islamic Republic, and troubles to public order.” In actuality Mr. Azim-Zadeh is accused of establishing free unions for Iran’s workers that are both employed and unemployed. He has organized over 40,000 signatures from fellow Iranians who are requesting a pay raise. While gathering of individuals is something that is not legal in Iran, Mr. Azim-Zadeh is trying to fight for the rights of the people due to the limitations set forth by the Islamic Regime.
The Islamic Regime has set forth ways to preventing the working class people from receiving benefits as well as being treated to fair rights as income earners. The Islamic Regime has set forth many limitations towards the people in regards to economic policymaking, laws governing the labour market, and the way the working class is viewed in the political economy.
The Islamic Regime has placed limitations of economic policymaking by not increasing the pay salary to match the rate of inflation. This causes the workers of Iran to lose buying power year after year which inevitably results in more inequality and more disparity among low and middle class earners.
The Islamic Regime has placed limitations on the labour market in concerns to the working class. While there are stipulations in Iranian law that states, “The employer cannot fire an employee except in some specific cases.” This stipulation is actually harmful to the work force in Iran because many employers are outsourcing their work to machinery due to the cost of having to hire and fire employees on a large scale. When such companies do use the labour force they offer 90-day contracts. With these contracts there is no job security, insurance, level of job difficulty, or any such welfare services. This leaves the worker in a state of helplessness because they have no negotiating power and cannot officially lodge a complaint to legal authorities or challenge the employer for fear of losing his/her job.
The Islamic Regime has placed limitations on the working class by preventing the working people to create unions or labour syndicates. Unions or syndicate must be approved by the House of Labour or have the Islamic Council included in the union by representation. Many workers who are suspected of taking part of being in a union face imprisonment, dismissal and must make an appearance before a regulatory committees when any sign of a labour movement is seen.
The Islamic Regime prevents unity among workers by creating dissent among all labour organizations. They enforce legal limitations, invoking fear and apprehension among the workers through arrests and firing labour activists. Such previous examples of labour activists who were arrested are Shakrukh Zemani, Mansour Osanloo to name a few. Along with the arrest of Human Rights lawyers as well as founders of Defenders of Human Rights Center in Iran, Mohammad Ali Dadkhah, Mohammad Seifzadeh, and Abdolfattah Soltani.
Mr. Jafar Azim-Zadeh has no ill will or negative feelings towards the Iranian government. His only concern is trying to help his fellow Iranian citizens. As a representative for the Canadian Human Rights International Organization we are dedicated to fighting and upholding fundamental rights that all humans are entitled to. I respectfully urge you for the release of Mr. Jafar Azim-Zadeh, along with the release of the founders of Defenders of Human Rights Center, Mohammad Ali Dadkhah, Mohammad Seifzadeh, and Abdolfattah Soltani.
Victoria Singh
International Researcher & Advocate and Public Relations Officer
Canadian Human Rights International Organization – CHRIO

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com