یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ , ۱۷:۰۷:۰۷ به وقت تهران
 
بیانیەها و قطعنامەها
بیاینه در دفاع از حداقل دستمزد سه و نیم میلیون تومان
دوشنبه, ۳ام اسفند, ۱۳۹۴

امسال دوازده تشکل* کارگری پرچم مزد حداقل سه و نیم میلیون تومان را بلند کرده اند که بر اساس آمار ار گان های رسمی رژیم سرمایه داری اسلامی ایران ، مطابق با خط فقر است. با تلاش مدافعان جنبش کارگری برای تبدیل خواست سه و نیم میلیون تومان به یک مطالبه همگانی، می تواند گامی اساسی برای ایجاد و سازماندهی یک جنبش وسیع افزایش دستمزد فراهم شود ودر عین حال شرایط مناسبی را برای ایجاد تشکل های کارگری مهیا سازد.
در سومین سال پیاپی، تشکل های کارگری و تشکل های فعالین کارگری در ایران، خارج از روال چند دهه گذشته، راسا اقدام به تعیین مزد حداقل کردند تا مبارزه خود را خارج از چهارچوب تعیین شده توسط قانون ضد کارگری رژیم سرمایه داری اسلامی سازمان دهند. در چند دهه گذشته یک هیات سه جانبه« سه جانبه گرایی » که متشکل از نمایندگان کارفرماها، نمایندگان رژیم سرمایه داری اسلامی «که خود بزرگترین کارفرماست» و نمایندگان شوراهای اسلامی «که ازگماشتگان رژیم اسلامی هستند» با استناد به نرخ تورم دروغین « که به فرض افزایش مزد حداقل به رقمی نزدیک به نهصد هزار تومان خواهد رسید » که رقم آن تابع نیازهای سیاسی رژیم اسلامی اعلام میشود، مبنای حداقل مزد کارگران را تا یک چهارم خط فقر کاهش داده اند.
ما بعنوان تشکل هایی که برای دفاع از جنبش کارگری در خارج از کشور ایجاد شده ایم ، همراه و همصدا با تشکل های کارگری و تشکل های فعالین کارگری در ایران، از مزد حداقل سه و نیم میلیون تومان دفاع کرده و برای گسترش مقبولیت این مطالبه فعالیت می کنیم.
کمیته حمایت از مبارزات کارگری ایران – کانادا
انجمن کارگری جمال چراغ ویسی – سوئد
۲۱ فوریه ۲۰۱۶
* کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ،سندیکای نقاشان استان البرز ،اتحادیه آزاد کارگران ایران ، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ،انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه ، کمیته پیگیری ، کانون مدافعان حقوق کارگر
کارگران پروژه ھای پارس، جنوبی جمعی از کارگران پتروشیمی ھای منطقۀ ماھشھر و بندر امام ، فعالان کارگری جنوب ،جمع از کارگران محور تھران – کرج ، فعالان کارگری شوش و اندیمشک

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com