یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ , ۱۷:۲۸:۵۰ به وقت تهران
 
اطلاعیه / بهنام ابراهیم زاده
از خواست حداقل دستمزد سه میلیون و پانصد هزار تومان حمایت میکنم
دوشنبه, ۱۷ام اسفند, ۱۳۹۴

نیمه اسفند است و شورایعالی کار مشغول رایزنی بر سر قیمت نیروی کار کارگران. اخبار حاکی از این است که نماینده کارفرمایان و وزیر کار بعنوان نماینده دولت اصرار بر تعیین میزان دستمزدبه نسبت نرخ تورم دارند و هر دو پا را در یک کفش کرده اند و میگویند وضع اقتصاد ایجاب نمیکند که دستمزد کارگران حتی ریالی بیشتر از نرخ تورم باشد. نمایندگان تشکلهای دست ساخت حکومتی که بعنوان “جامعه کارگری” در شورایعالی کار عضوند، مثل هر سال جنجال بر سر سبد هزینه کارگران به راه انداخته اند تا خود را دلسوز ما کارگران جلوه دهند. و شکلی نیست که دست آخر همه با هم به اجماع خواهند رسید و بر قیمت مزد ما کارگران چوب حراج خواهند زد. جالب است که از قبل هم مقدمات کار را فراهم کرده اند ودولت ادعا میکند که نرخ تورم کاهش داشته است و حتی قرار است تک رقمی شود و ظاهرا بر اساس این ادعاهاست که از افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم صحبت میکنند. معلوم است باز هم موضوع بر سر تعیین دستمزدی چند بار زیر خط فقر است. و در نهایت به زقمی حدود ٨٠٠ هزار تومان ، یا کمی بیشتر خوااهند رسید.

بنابراین برای ما کارگران راهی جز دفاع از زندگی و معیشتمان نیست. خوشبختانه هفت تشکل کارگری در بیانیه ای مشترک اعلام کرده اند که حاضر به قبول تعرض به زندگی و معیشت خود نیستند و بر خواست سه میلیون و پانصد هزار تومان، که نرخ خط فقر اعلام شده دولت است، تاکید کرده اند. دوستانمان در سندیکای شرکت واحد و حومه نیز همین خواست را مورد تاکید قرار داده اند. همچنین جمعی هایی از کارگران از این خواست اعلام حمایت کرده اند. من نیز به عنوان یک فعال کارگری و مدافع حقوق کارگران حمایت خود را از خواست افزایش حداقل دستمزدها سه میلیون و پانصد هزار تومان اعلام میکنم و خود را در کنار دوستان کارگرم در ٧ تشکل کارگر ی و سندیکای واحد که پیشتاز این اعتراض بوده اند، میدانم.

ما کارگران به زندگی زیر خط فقر تن نمیدهیم. زندگی انسانی حق مسلم ماست. درمان رایگان، تحصیل رایگان، و بیمه بیکاری حق همه مردم است. حداقل دستمزد باید بالاتر از خط فقر یعنی سه میلیون و پانصد هزار تومان باشد. دستمزدها باید به موقع پرداخت شوند. و با این خواستهای پایه ای و اولیه به استقبال سال جدید ٩۵ میرویم و پیشاپیش سال نو را شادباش میگویم.

بهنام ابراهیم زاده. بند ١٠ رجایی شهر، سویت زندانیان سیاسی

١۵ اسفند٩۴

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com