یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ , ۱۷:۰۳:۴۹ به وقت تهران
 
اخبار و گزارشات
محمود بهشتی ساعاتی پیش از زندان آزاد شد
سه شنبه, ۲۴ام آذر, ۱۳۹۴

کارگران و مردم آزادیخواه!

محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران درچارچوب سیاست سرکوب جنبش های اعتراضی وحق طلبانه کارگران ومعلمان در ۱۵ شهریورماه ۹۴ در منزل خودبازداشت و دردادگاهی بدون رعایت حداقل ضوابط پذیرفته شده درجوامع امروزی- دردادگاه های امنیتی ، بدون وکیل و هیئت منصفه وعدم فرصت کافی برای دفاع ازخودو ارائه لایحه دفاعی، به ریاست قاضی صلواتی به ۹ سال حبس محکوم شد.

ایشان در اعتراض به این حکم ظالمانه از پنجم آذرماه جاری با خواست توقف اجرای حکم ، دست به اعتصاب غذا زده بود

بازتاب اعتصاب این چهره فعال صنفی با گذشت حدود ۲۰ روز از این مقاومت ودر حالیکه سلامت جسمی اش بطورجدی به مخاطره افتاده بود، با واکنش گسترده سایرمعلمان وکارگران ، محافل صنفی سیاسی واجتماعی و مردم آزادیخواه درطی اینمدت ، ” اراده ای ” که این مبارز صنفی معلمین را به بند کشیده بود را وادار به عقب نشینی کرد وساعاتی پیش ایشان را بعنوان مرخصی از زندان آزاد وبه خانه فرستاد.

اتحادیه آزادکارگران ایران با ابراز خشنودی بسیاراز نتیجه حاصل شده ازمقاومت این چهره فعال و حمایت گسترده متعاقب آن ، ضمن تبریک به ایشان، خانواده اش وجنبش حق طلبانه معلمان،کارگران وسایرآزادیخواهان جنبش های اجتماعی آنرا یک پیروزی برای جنبش های اعتراضی و رهبران و فعالین دربند آنها میداند.

همچنین به صراحت اعلام میکنیم که آزادی ایشان را نه بعنوان مرخصی بلکه با لغو حکم صادره وآزادی بی قیدوشرط خواستاریم.

اتحادیه آزادکارگران ایران با محکوم کردن سرکوب های طرح ریزی شده علیه کارگران ومعلمان وسایر جنبش های حق طلبانه اجتماعی ، خواستار آزادی بی قید وشرط همه فعالین زندانی شده وتوقف سیاست احضاروتهدید وسرکوب و بگیر وببند هستند.

اکثریت مردم جان به لب رسیده جامعه، زیرفشارهای کمرشکن فقر و تبعیض، تحمل ادامه سرکوب را نخواهند داشت واز رهبران و فعالین خود در مقابل سیاست سرکوب، حمایت وجانبداری خواهند کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

۲۴ آذر ۹۴

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com