سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ , ۲۰:۵۱:۳۰ به وقت تهران
 
اخبار و گزارشات
علی نجاتی بعد از ظهر امروز آزاد شد
یکشنبه, ۲۶ام مهر, ۱۳۹۴

علی نجاتی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه پس از ۳۴ روز بازداشت، ساعت ۴ بعد از ظهر امروز با قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد شد. به علی نجاتی اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با معاندین نظام زده شده است. وی نیمه شب روز ۲۴ شهریور ماه در منزل خود بازداشت شده بود.
علی نماینده شایسته و سازش ناپذیر کارگران نیشکر هفت تپه و از فعالین خوشنام جنبش کارگری ایران است که هیچ جرمی جز دفاع از حقوق خود و همکارانش مرتکب نشده است. سیاست وارد کردن اتهامات امنیتی به فعالین کارگری و کارگران عضو تشکلها و نهادهای مستقل کارگری، تعقیب قضائی و محکوم کردن آنان به زندانهای طویل المدت سالهاست ادامه دارد، اما اعمال چنین سیاستهایی نه تنها کارگران ایران را برای دست یابی به حقوق انسانی شان وادار به عقب نشینی نکرده است بلکه همانگونه که شاهدیم هر روزه بر دامنه اعتراضات و اعتصابات کارگری افزوده می شود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز مسرت از آزادی علی نجاتی، خواهان رفع اتهام از این فعال کارگری، آزادی کلیه کارگران و معلمان زندانی، لغو احکام صادره بر علیه فعالین کارگری و جنبش اعتراضی معلمان و منع تعقیب قضائی آنان است و بدینوسیله بر حقوق بدیهی و خدشه ناپذیر کارگران و معلمان و دیگر زحمتکشان ایران برای برپائی تشکلهای مستقل، آزادی تجمع، اعتصاب و آزادی سازماندهی اعتراضات سراسری کارگری پای می فشارد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۴

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com