دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ , ۲۱:۳۴:۰۶ به وقت تهران
 
Uncategorized
گزارشگران: یک کامیون پر از جسد و امید و آرزو!
جمعه, ۶ام شهریور, ۱۳۹۴

۰۱

۰۲

هنوز خبر مرگ یک پناهجوی ۲۷ ساله در چمدان از یادها نرفته است که گزارش مرگ قریب پنجاه پناهجوی دیگر در یک کامیون در اتریش منتشر شده است. کامیون چمدانی بزرگتر بود و ظرفیت بیشتری داشت تا جان انسانهای اواره و دردمند را بگیرد. این حادثه در زمانی اتفاق افتاد و کشف شد که سران برخی از کشورها تحت عنوان بالکان غربی از جمله نخست وزیر اتریش در تدارک نشستی برای یافتن یک راه حل در برابر موج متقاضیان پناهندگی در کشورهای اروپائی بودند. کامیون در شرایطی پیدا شده است که در کنار اتوبان واقع در نزدیکی مرز کشور مجارستان پارک شده بود.این کامیون تصویری از یک شرکت مرغ فروشی اسلواکی روی خود داشته است و با پلاک مجاری رفت و آمد میکرده است. همه اینها نشاندهنده این است که قاچاقچیان انسان نیز سودجوئی را بر جان انسان ها ترجیح میدهند. انسانهائی که برای زنده ماندن به آب و آتش زده اند و از هرگونه ریسکی در قبال رسیدن به اروپا و پذیرفته شدنشان استقبال می کنند.آنچه اینجا باقی مانده است یک کامیون پر از جسد و دفن انبوهی از آرزو ها و امیدهاست. گفته شده است که این پناهجویان بر اثر خفگی جان خود را از دست داده اند.

۰۳

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com