سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ , ۲۰:۵۰:۲۶ به وقت تهران
 
اخبار و گزارشات / کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی: گزارشی از وضعیت کارگران خودرو سازیها
پنج شنبه, ۱۲ام شهریور, ۱۳۹۴

سربازان گمنام وزارت اطلاعات حامی کارفرمایان و حافظ سرمایه داری هستند.

سالِ ٩٣ سالِ گسترشِ اعتراض‌های کارگری به شکل‌های راه‌پیمایی، تحصن، اعتصاب، تجمع و جمع آوریِ امضا و طومارهای اعتراضی بود. رشدِ اعتصاباتِ مداوم در بخش‌های زیادی از مراکزِ کارگری بیشتر بوده و نزدیک به نود درصد از اعتصابات و تجمع های اعتراضی در ارتباط با پرداخت نکردنِ حقوق و مزایا و مخالفت با بیکارسازی و برای حفظِ اشتغال، انجام شده است.
تعدادی از اعتصاب و اعتراض‌های کارگری اعتراض به حداقلِ دست‌مزدها و طرحِ مطالباتِ افزایشِ دست‌مزدها وجود داشته و حمایتِ خانواده‌های کارگری و شرکتِ آن‌ها در اعتصاب و اعتراض‌ها بیشتر شده و با قابلیتِ بالایی در جهتِ تقویتِ اعتراض‌های کارگران به اعتراضِ متحدانه پیوسته اند. پوششِ خبری از طریق رسانه‌های اجتماعی و حضورِ تعدادِ زیادی از فعالینِ کارگری در رسانه‌ی اجتماعی در معرفی، حمایت و اطلاع از اعتصاب و اعتراضِ کارگران بسیار موثر بوده و ده‌ها مورد تجمعِ اعتراضی در تهران در مقابلِ مجلس و نهادهای وزارتِ کار نیز وجود داشته که خود در همبستگیِ اعتراض‌ها تاثیراتِ معینی داشته است. حملِ پلاکارد، نوشتاری کردنِ مطالبه‌ها و خواست‌های اعتراض و تجمع‌ها در جلبِ افکارِ عمومی و حمایت‌های خیابانی بیشتر شده و هم‌چنین صدورِ قطعنامه به عنوانِ یک سنتِ دائمیِ اعتراضِ کارگری در تجمع‌های کارگران وجود داشته است. به منظورِ در دسترس قرار دادنِ اعتراض‌های کارگران و معلمین در سه بخش اقدام به جمع آوری اعتصاب و تحصن و تجمع‌های کارگران در سال ١٣٩٣ کرده ام.

در این بخش ، سه ماهه‌ی آخرِ سال ١٣٩٣ را می‌خوانید. ٧ تا١٠دی ماه ١٣٩٣کارگران کارخانه خودروسازی پارس خودرو (زیر مجموعه‌ی گروهِ خودروسازیِ سایپا) به دلیلِ «دریافتِ دست‌مزدِ ناکافی» یک هفته از خوردنِ غذای کارخانه خودداری مى‌کنند. اعتصاب، به دلیلِ عدمِ رسیدگیِ کارفرما به درخواستِ بازبینیِ دست‌مزدها بوده است که این امر باعث شده تا کارگرانِ سالن‌های ٣۵ دستگاه، P.K، ماکسیما، رنگ، L٩٠، پرس، G.T.X طیِ یک هفته از خوردنِ وعده‌های غذایی ناهار و شام که از سوی کارفرما تدارک دیده شده است، خودداری کنند، در این راستا ۴٠ تن از کارگران که به اتمامِ قراردادهای‌شان نزدیک مى‌شدند از کارخانه‌ی پارس خودرو اخراج شدند و همه‌ی آنان موردِ بازپرسى در دفترِ وزارتِ اطلاعات که در پارس خودرو تأسیس گردیده فراخوانده شده و موردِ بازجویى قرار مى‌گیرند و تهدید می‌شوند، اگر شکایتى یا حرفى در جایى درج گردد آنان را بازداشت خواهند کرد.

کارگرانِ اخراجى دور هم جمع شده و تصمیم مى‌گیرند که به اداره کار شکایت کنند. اداره کارِ شمالِ غربِ تهران اکباتان: در اداره کار جوابى به آنان داده نمى‌شود و تهدید مى‌شوند و از طرفى به اداره‌ی اطلاعات خبر داده و یک خودروی ون براى بردنِ کارگران فرستاده مى‌شود که شرح آن به قرارِ ذیل است:

کمیته‌ای در پارس خودرو ( ایران خودرو) به نامِ کمیته‌ی اخراج متشکل از افراد زیر شکل مى‌گیرد. افراد این کمیته عبارتند از: ١_کبریتى قائم مقام شرکت پارس خودرو ٢_ على دوست مدیر کارگزینى ٣_حیدرى مدیر حراست ۴_دکتر سلیمانى معاونت منابعِ نیروى انسانى پارس خودرو. این کمیته تصمیم به اخراجِ این کارگران بدونِ هیچ حق و حقوقى مى‌گیرد، زمانى که کارگران به اداره کار مراجع مى‌کنند و پرونده را به ثبت مى‌رسانند در هئیتِ تشخیص با نفوذِ شخصى به نامِ محمود صفرى که قبلا از نفوذِ خود استفاده کرده و راى به اخراجِ کارگرانِ شرکت واحد مى‌دهد در این‌جا نیز اعمالِ نفوذ کرده و رأى به اخراجِ کارگرانِ پارس خودرو داده مى‌شود، رئیسِ حلِ اختلاف و رئیسِ اداره کار شمالِ غربِ اکباتان و هم‌چنین معاونِ اداره کارِ شمالِ غرب و هم رئیس حلِ اختلافِ این اداره است. وى بلافاصله با اداره‌ی تأمینِ استان تماس مى‌گیرد و یک وَن مى‌آید و کارگران را مى‌برند و تهدید به انفرادى و زندان مى‌شوند.

هر بار مراجعه به اداره کار، تماس با اداره اطلاعات و حضورِ ون‌ها براى دستگیرىِ کارگران مشاهده مى‌گردد. و اما لطفی نژاد هم که قبلا در اداره کارِ خوزستان کار مى‌کرده و پس از آن به اداره کار آذربایجانِ شرقی و هم اکنون در اداره کار استان تهران است، وى و محمود صفری در اخراج کارگران نقشِ به سزایی را ایفا می‌کنند و قبل از این‌که هیئتِ حلِ اختلاف تشکیل شود به دستورِ این دو نفر رایِ اخراجِ کارگران صادر می‌شود و برای این‌که حکم‌ها وجهه‌ی قانونی داشته باشد با برگزاریِ هیئتِ حلِ اختلافِ فرمایشی و نمایشی نسبت به اخراجِ کارگران تصمیم می‌گیرند شواهدِ زیادی است که این‌ها از کارفرما پول می‌گیرند، پول‌هایی با رقمِ بالا از کارفرمایان گرفته مى‌شود.

قابلِ ذکر است ، که هم ریئسِ اداره کارِ استان تهران و هم رئیسِ اداره کار شمالِ غرب با کار چاق کنِ شرکتِ واحد که وکیلِ شرکت واحد است از طریقِ این کار چاق کن رشوه که رقمِ آن زیاد است، دریافت می‌کنند تا رای به اخراجِ کارگرانی که بدونِ هیچ دلیلِ موجهی اخراج شده‌اند بدهند. گفتنى است، این کار چاق کن گفته است، مدیرِ عاملِ شرکت واحد دست وى را باز گذاشته برای این‌که رانندگانِ اخراجی به سرکار باز نگردند، هر مبلغی که درخواست کردند به آنان بدهد. به گفته‌ی کارگرانِ ایران خودرو در ایران خودرو دفترى به نام وزارت اطلاعات مستقر است و همچ..
و همچنین بازداشتگاهى در آن‌جا ساخته شده است و سرهنگِ بازنشسته‌ای به نامِ پاک سیرت به عنوانِ مدیرِ پرسنلىِ حراستِ پارس خودرو کارگرانِ معترض را مورد بازجویى قرار مى‌دهد و هر چهل کارگرِ اخراجى مورد بازجویى قرار گرفته‌اند و به تک تک کارگران گفته است این اقدامِ شما اختلال در نظم و امنیتِ ملى است و خوراک رسانه‌های بیگانه شده است و به امنیتِ کشور لطمه زده است، بر همین اساس کارگرانِ معترضِ زیادى هستند که جراتِ حداقل اعتراض را هم ندارند.

ناصر سلیمانى رئیسِ تعاون مسکنِ کارگرانِ پارس خودرو جانباز می‌باشد و از موقعیتى که دارد، از اعتمادِ کارگران سوِ استفاده کرده و مبلغ ۵٠٠ میلیون از این تعاونى را اختلاس مى‌کند، و کانکسى را که براى نگهبانىِ زمینى در نصرآبادِ کرج که براى مسکن کارگران خریدارى شده است را ربوده و به ویلاى خود در طالقان منتقل کرده است و در حال حاضر متوارى است. ایران خودرو با هئیتِ حلِ اختلاف توسط لطفى نژاد هستند که رشوه مى‌گیرند و وى از تبریز به خاطر رشوه خوارى به تهران فرستاده شد و در حال حاضر در تهران هم به کارهاى گذشته خود ادامه مى‌دهد و رأى را به هئیتِ حلِ اختلاف اداره بیمه دیکته مى‌کند دقیقا کارى که در موردِ کارگرانِ شرکتِ واحد نیز اتفاق افتاد.

نام نویسنده( کارگر خوذ رو ساز) محفوظ است .

تکثیر از : کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

۱۲/ف/۱۳۹۴

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com